Ungt nettverk

Voksne for Barn møter mange unge med vonde erfaringer som kan påvirke deres psykiske helse. Ungt nettverk er en møteplass for disse, men også for andre mellom 16 og 25 år.

Ungt nettverk er en hyggelig møteplass hvor en kan snakke om de tingene som betyr noe. For de unge som har opplevd litt «humper i veien» er det viktig å få møte andre med lignende erfaringer. Dels for å oppdage at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon, men også for at en kan få god hjelp og støtte fra noen som vet hvordan en har det.

Ungt nettverk er for ungdom som:

  • er mellom 16 og 25 år
  • har kjent på «humper i veien» innimellom
  • kanskje har opplevd å føle på ensomhet
  • vil bli kjent med andre ungdommer, og jobbe med meningsfulle temaer
  • har lyst til å ha det gøy med andre ungdommer

Nettverket skal være et sted der ungdommene kan dele erfaringer på godt og vondt, hvis de ønsker det. Men gruppen er ikke ment å være terapeutisk, og det kreves ikke noen spesiell faglig bakgrunn hos de frivillige gruppedeltakerne. Det skal føles trygt å snakke i Ungt nettverk, derfor blir det alltid satt ord på at det som deles i gruppa, holder vi i gruppa.

Ungdommene skal kunne føle tilhørighet, dele erfaringer og nyttig kunnskap. De får gjøre selvvalgte aktiviteter som skal være morsomme og gi mestringsfølelse.

Formidling av brukererfaring

Ungt nettverk jobber også med erfaringsformidling, å få frem de unges egne erfaringer, kunnskap og behov som kan brukes i utviklingen av tjenestetilbudene som retter seg mot barn og unge. Fokus for arbeidet er de unges erfaringer med hva som er god og nødvendig hjelp, og hva som er viktig i møtet mellom dem som brukere eller pårørende, og tjenestene.

Det er stor etterspørsel etter unge brukere som kan dele erfaringer relatert til psykisk helse, utenforskap, å vokse opp i fattig familie og andre oppvekstforhold. Flere av deltagerne i Ungt nettverk har bidratt til dette, sammen med ansatte i Voksne for Barn, for eksempel i prosjekter, rapporter, kurs og konferanser.

Deltakerne i Ungt nettverk har fortalt at det oppleves meningsfullt å bruke egne erfaringer og kunnskap til å gjøre tjenester for barn og unge bedre.

Lokale grupper:

Vi har flere lokale Ungt nettverk i landet. De lokale samlingene blir ledet av tre voksne frivillige gruppeledere i Voksne for Barn. Gruppa møtes én til to ganger i måneden, rundt to timer hver gang. De frivillige får tilbud om gruppelederkurs hos Voksne for Barn for å være rustet til oppgaven. Ungdommene planlegger innholdet sammen med gruppelederen og den frivillige. Treffene skal inneholde både samtale og aktivitet. Det er enkel matservering på disse treffene.

Nettverkssamlinger:

To ganger i året har vi nettverkssamlinger for ungdom fra hele landet. Vi møtes en helg, ulikt sted for hver gang, for at deltakerne skal få besøke forskjellige steder i landet. På disse samlingene jobber vi med temaer ungdommene selv har valgt. Ungdommene deler erfaringer, snakker om behov og ønsker man har til utvikling og jobber med tema de selv har valgt, deler erfaringer og snakker om behov og ønsker man har til utvikling og forbedringer i hjelpeapparatet. Vi gjør også morsomme aktiviteter som passer på det stedet vi er på.