Ungt nettverk

Voksne for Barn møter mange unge med vonde erfaringer som kan påvirke deres psykiske helse. Ungt nettverk er en møteplass for disse, men også for andre mellom 16 og 25 år.

Ungt nettverk er en hyggelig møteplass hvor en kan snakke om de tingene som betyr noe. For de unge som har opplevd litt «humper i veien» er det viktig å få møte andre med lignende erfaringer. Dels for å oppdage at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon, men også for at en kan få god hjelp og støtte fra noen som vet hvordan en har det.

Ungt nettverk er for ungdom som:

  • er mellom 16 og 25 år
  • har psykiske utfordringer selv, eller bor med en forelder med psykiske og/eller rusproblemer
  • føler seg ensom eller er/har vært utsatt for mobbing
  • har belastninger i livet sitt som påvirker den psykiske helsen
  • er ny i Norge
  • ønsker å møte andre ungdommer i tilsvarende situasjon som forstår, kan støtte og kanskje gi gode råd
  • vil bli kjent med andre ungdommer, og jobbe med meningsfulle temaer
  • har lyst til å ha det gøy med andre ungdommer

Nettverket skal være et sted der ungdommene kan dele erfaringer på godt og vondt, og hvor det føles trygt. Gjensidig taushetsplikt er en selvsagt forutsetning. Ungdommene skal kunne føle tilhørighet, dele erfaringer og nyttig kunnskap. De får gjøre selvvalgte aktiviteter som skal være morsomme og gi mestringsfølelse.

Ungt nettverk jobber også med erfaringsformidling, å få frem de unges egne erfaringer, kunnskap og behov som kan brukes i utviklingen av tjenestetilbudene som retter seg mot barn og unge. Fokus for arbeidet er de unges erfaringer med hva som er god og nødvendig hjelp, og hva som er viktig i møtet mellom dem som brukere/pårørende og tjenestene.

Deltagerne i Ungt nettverk understreker det er meningsfullt å bruke egne erfaringer og kunnskap til å gjøre tjenester for barn og unge bedre.

Lokale grupper:

Vi har flere lokale Ungt nettverk i landet. De lokale samlingene blir ledet av tre voksne frivillige gruppeledere i Voksne for Barn. Gruppa møtes én til to ganger i måneden, rundt to timer hver gang. De frivillige får tilbud om gruppelederkurs hos Voksne for Barn for å være rustet til oppgaven. Ungdommene planlegger innholdet sammen med gruppelederen og den frivillige. Treffene skal inneholde både samtale og aktivitet. Det er enkel matservering på disse treffene.

Nettverkssamlinger:

To ganger i året har vi nettverkssamlinger for ungdom fra hele landet. Vi møtes en helg, ulikt sted for hver gang, for at deltakerne skal få besøke forskjellige steder i landet. På disse samlingene jobber vi med temaer ungdommene selv har valgt, deler erfaringer, snakker om behov og ønsker man har til utvikling og jobber med tema de selv har valgt, deler erfaringer og snakker om behov og ønsker man har til utvikling og forbedringer i hjelpeapparatet. Vi gjør også morsomme aktiviteter som passer på det stedet vi er på.

Formidling av brukererfaring:

Det er stor etterspørsel av unge brukere som kan dele erfaringer relatert til psykisk helse, rus og andre oppvekstforhold. Mange av deltagerne i Ungt nettverk bidrar aktivt til dette, sammen med ansatte i Voksne for Barn, for eksempel i prosjekter, kurs og konferanser.

Har du spørsmål om Ungt nettverk?

Karin Källsmyr

Telefon: 911 41 685 E-post: karin.kallsmyr@vfb.no

Karin Källsmyr

Elisabeth Wold

Telefon: 404 85 783 E-post: elisabeth.wold@vfb.no

Elisabeth Wold

Relatert

Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse

Kurset gir deg en grunnleggende kunnskap om ungdomscoaching, og fordypning i hvordan man skaper en tillitsfull relasjon til ungdom.

Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Barn kan noen ganger synes det er vanskelig å snakke med voksne når de har det vanskelig. Slik får du i gang samtalen.

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Gruppeleder for Ungt nettverk

Som gruppeleder i Ungt nettverk sørger du for at unge med vonde erfaringer får møte andre i samme situasjon.

Gruppeleder for Ungt nettverk

Sinte, unge gutter

Det er flere år siden det ble slått alarm om jenters psykiske helse. Allikevel er det unge gutter som topper de fleste negative statistikker. Har alt fokuset på jentene gjort at vi har glemt gutta?

Sinte, unge gutter

Barnefattigdom

Penga og livet

Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? I dette heftet forteller barn og unge hvordan fattigdom påvirker deres oppvekst.

Penga og livet

Barn som pårørende

Støtt barnets relasjoner utenfor hjemmet

Når noen i familien er syk velger mange barn å prioritere ned venner og aktiviteter utenfor hjemmet. Da er det viktig at foreldrene oppfordrer barnet til å treffe andre og å leve så normalt som mulig.

Støtt barnets relasjoner utenfor hjemmet