Lokallag og nettverksgrupper

Er du også opptatt av at alle barn i Norge skal ha en god psykisk helse og gode oppvekstvilkår? Har du lyst til å gjøre en forskjell for barn og unge der du bor, eller for en bestemt gruppe? Da kan du gjøre det som en del av Voksne for Barn, ved å melde deg som frivillig.

Vi er større og sterkere og oppnår mer om vi står sammen, og det er viktig for oss at det skal være lett å engasjere seg som frivillig hos oss. Derfor hjelper vi deg gjerne med å dra i gang aktivitet sammen med andre. I Voksne for Barn kan det gjøres på tre måter: Lokallag, nettverk eller aktivitetsgrupper. Ved å engasjere deg i en av disse kan du også påvirke hva vi skal jobbe med.

Samarbeid lokalt

Om du ønsker å gjøre en innsats i ditt nærmiljø sammen med andre, kan du danne et lokallag eller en aktivitetsgruppe. Forskjellen på disse to er at et lokallag velger et eget styre og har egen økonomi, mens en aktivitetsgruppe drives og finansieres av Voksne for Barn sentralt.

Det vil si at et lokallag har større frihet til å organisere sitt eget arbeid og kan som en selvstendig enhet stå sterkere og ta en tydeligere rolle lokalt. I tillegg kan en som selvstendig enhet søke lokale prosjektmidler og være en formell samarbeidspart i lokalsamfunnet. For å danne et lokallag må en være minst fem medlemmer. For å danne en aktivitetsgruppe trenger man kun å være tre medlemmer.

Er dette noe for deg, ta kontakt med Ingrid Hillblom på telefon 970 87 838 eller e-post ingrid.hillblom@vfb.no.

Lurer du på om det allerede finnes et lokallag eller en aktivitetsgruppe der du bor? Her finner du oversikten.

Samarbeid om et tema

En kan danne nettverk innenfor ulike interesseområder i Voksne for Barn. Fordelene med å organisere seg i nettverk kan være mange, blant annet kan man dele erfaringer og lære av hverandre. Vi ønsker nye initiativ velkomne, det kan for eksempel være nettverk for foreldre som har barn som blir mobbet, barn som har skolevegring eller har andre utfordringer. Det kan også dannes nettverk for medlemmer som er opptatt av spesielle fagfelt, eller yrkesgrupper som ønsker et felleskap i Voksne for Barn.

For å etablere en nettverksgruppe må en definere tema eller målgruppen man ønsker å jobbe for, og man må være minimum fem medlemmer for å danne et styre. Nettverksgrupper er selvstendige enheter med egen økonomi.

Lurer du på hvilke nettverksgrupper som allerede finnes i Voksne for Barn? Her finner du oversikten.

Er du interessert i å starte en nettverksgruppe, ta kontakt med med Ingrid Hillblom på telefon 970 87 838 eller e-post ingrid.hillblom@vfb.no.

Bli frivillig

    Om du ikke er medlem meld deg inn her: https://voksneforbarn.profundo.no/medlem