Oversikt over lokallag og nettverksgrupper

Vi har lokallag og nettverksgrupper over hele landet. Disse jobber for barn og unge i sitt nærmiljø, men tar også del i våre nasjonale aktiviteter.

Innlandet

Voksne for Barn – Gjøvik og Toten

Leder: Heidi Bjerke Nygårdsmoen
Telefon: 909 97 151
E-post:
gjoviktoten@vfb.no
Facebook

Organisasjonsnummer: 915 521 932

Lokallaget dekker følgende områder:
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten

Nordland

Voksne for Barn – Salten

Leder: Tanja Ellingsen
Telefon: 476 50 185
E-post:
 salten@vfb.no
Facebook

Organisasjonsnummer: 915 884 911

Lokallaget dekker følgende områder:
Bodø
Fauske
Gildeskål
Meløy
Sørfold

Rogaland

Voksne for Barn – Stavanger og omegn

Leder: Birgit Gomo
Telefon: 416 96 844
E-post: stavanger@vfb.no
Organisasjonsnummer: 932 801 167

Trøndelag

Voksne for Barn – Trondheim

Leder: Miriam Tallaksen
Telefon: 974 01 506
E-post: trondheim@vfb.no
Facebook
Organisasjonsnummer: 830 536 892

Lokallaget dekker følgende områder:
Trondheim

Vestfold og Telemark

Voksne for Barn – Sandefjord

Leder: Anita Stulen
Telefon: 922 19 898
E-post:
sandefjord@vfb.no
Facebook

Organisasjonsnummer: 918 515 135

Lokallaget dekker følgende områder:
Sandefjord

Vestland

Voksne for Barn – Bergen

Leder: Cathrine Langfjell Torsvik
Telefon: 922 80 919
E-post: bergen@vfb.no
Organisasjonsnummer: 930 991 058

Lokallaget dekker følgende områder:
Bergen

Voksne for Barn – Indre Nordfjord

Leder: Ann-Iren Ulvedal
Telefon: 481 48 086
E-post:
 indrenordfjord@vfb.no
Facebook
Organisasjonsnummer:
916 613 628

Lokallaget dekker følgende områder:
Gloppen
Stad
Stryn

Oslo

Voksne for Barn – Oslo

Leder: Anna Kompelien
Telefon: 918 69 009
E-post: oslo@vfb.no
Organisasjonsnummer: 933 094 707

Lokallaget dekker følgende områder:
Oslo

Nasjonale nettverksgrupper

Voksne for Barn for litauiske familier – Tillit

Leder: Leva Osteikiene
Telefon: 953 03 750
E-post: tillit@vfb.no
Facebook
Organisasjonsnummer: 916 622 716

Nettverksgruppa jobber med følgende tema:
Gi informasjon og støtte til litauiske familier som fremmer trygghet, omsorg og integrering for barna.

Voksne for Barn – Inkluderende oppvekst

Leder: Maria Gomez Hegge
Telefon: 977 29 230
E-post: inkluderendeoppvekst@vfb.no
Facebook