Lokallag

Lokallagene er kjernen i organisasjonen vår, og vi har lokallag over hele landet. Lokallagene jobber for barn og unge i sitt nærmiljø, men tar også del i våre nasjonale aktiviteter.

Agder

Leder: Mari Justad
Telefon: 415 22 071
E-post: arendal@vfb.no
Facebook

Lokallaget dekker følgende områder:
Arendal
Grimstad
Risør
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes

Innlandet


Leder: Liv Torgunn Røhr
Telefon: 948 17 950
E-post:
 gjoviktoten@vfb.no
Facebook


Lokallaget dekker følgende områder:
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten

Nordland

Leder: Tanja Ellingsen
Telefon: 476 50 185
E-post:
 salten@vfb.no
Facebook


Lokallaget dekker følgende områder:
Bodø
Fauske
Gildeskål
Meløy
Sørfold
Leder: Mona Wiik
Telefon: 980 31 421
E-post: steigen@vfb.no
Facebook


Lokallaget dekker følgende områder:
Steigen
Tysfjord
Hamarøy

Oslo

Leder: Marita Sæth
Tlf: 456 64 329
E-post: oslo@vfb.no
Facebook


Lokallaget dekker følgende område:
Oslo kommune

Vestfold og Telemark

Leder: Anita Stulen
Telefon: 922 19 898
E-post:
sandefjord@vfb.no
Facebook


Lokallaget dekker følgende områder:
Sandefjord
Larvik
Andebu
Lardal
Leder: Anca Maria Yttri
Telefon: 414 05 339
E-post: tonsberg@vfb.no
Facebook


Lokallaget dekker følgende områder:
Tønsberg           
Nøtterøy           
Tjøme            
Hof             
Holmestrand
Horten               
Re                    
Sande                   
Svelvik

Vestland 


Leder: Ann-Iren Ulvedal
Telefon: 481 48 086
E-post:
 indrenordfjord@vfb.no
Facebook


Lokallaget dekker følgende områder:
Gloppen
Hornindal
Eid
Stryn

Viken

Leder: Hilde Elise Eikenes
Telefon: 402 00 639
E-post: askerbaerum@vfb.no
Facebook


Lokallaget dekker følgende områder:
Asker
Bærum

Vi har fire aktiviteter som du kan være med på:
1. Foredrag seks ganger i året for voksne.
2. Forebyggende Unik-jentegruppe for 2003 og 2004-kullet.
3. Vi arrangerer aktiviteter for barn og ungdom som bor på asylmottak eller som er bosatte flyktninger.
4. Vi er svømmeinstruktører for damer med barn fra Dikemark asylmottak.
Ta kontakt med oss om du vil være med på noe av dette!

Landsomfattende

Leder: Svetlana Dudaitiene
Telefon: 967 09 405
E-post: tillit@vfb.no
Facebook

Laget jobber med følgende tema:
Gi informasjon og støtte til litauiske familier som fremmer trygghet, omsorg og integrering for barna.