Landsmøte

Landsmøtet arrangeres 30. oktober på Thon Hotel Oslo Airport.
Under finner du dokumentene til landsmøtet i pdf.

Innkallinger
Første innkalling
Andre innkalling

Sakspapirer
Landsmøteperm 2021
Vedlegg: Årsberetning 2020

Avstemning

Vedtekter
Voksne for Barns gjeldende vedtekter

PROGRAM

Lørdag 30. oktober  

Kl. 11.00 Velkommen 
Kl. 11.15 Passport/Dragevandring 
Innføring i hva vårt nyeste program i skolen går ut på og vi prøver ut følelsesspillet Dragevandring v/Hilde Randgaard, tiltaksansvarlig for Passport
Kl. 13.00 Lunsj 
Kl. 14.00 Hvordan vi kan bli flere
Hva er suksessfaktorer for medlemsverving og hvordan får vi det til i Voksne for Barn v/Are Shaw Waage, avdelingsleder
Kl. 15.00 Benstrekk
v/Elisabeth Wold
Kl. 15.10  Landsmøtet 
Kl. 18.00 Slutt   
Kl. 19.30 Landsmøtemiddag 
————————————————————–     
Søndag 31. oktober    

Kl. 09.00 Inkludering av frivillige 
Hvordan vi får med oss alle som har lyst å bidra til barns oppvekstvillkår v/Frivillighet Norge 
Kl. 11.00 Benstrekk
v/Elisabeth Wold
Kl. 11.15 Heftet «Til deg som har et barn som blir mobbet» 
På hvilke måter er dette heftet til hjelp?
Kl. 12.00 Supportgrupper i skolen
Hva går dette ut på og hvilke erfaringer har vi fått i bruken av metoden? v/Håkon M. Nielsen, Nordseter skole
Kl. 13.00 Lunsj   
Kl. 14.00 Avslutning – vel hjem!