Landsmøte

Landsmøtet arrangeres 30. oktober på Thon Hotel Oslo Airport.
Under finner du dokumentene til landsmøtet i pdf.

Innkallinger
Første innkalling
Andre innkalling

Sakspapirer
Landsmøteperm 2021
Vedlegg: Årsberetning 2020

Vedtekter
Voksne for Barns gjeldende vedtekter

Program

Lørdag 30.oktober  

Kl. 11  Velkommen 
Kl. 11:15  Passport /Dragevandring 
Innføring i hva vårt nyeste program i skolen går ut på og vi prøver ut følelsesspillet Dragevandring v/ Hilde Randgaard, tiltaksansvarlig for Passport
Kl. 13  Lunsj   
Kl. 14  Hvordan vi kan bli flere
Hva er suksessfaktorer for medlemsverving og hvordan får vi det til i Voksne for Barn v/ Are Shaw Waage, avdelingsleder
Kl. 15 Benstrekk v/ Elisabeth Wold
Kl. 15.10  Landsmøtet 
Kl. 18  Slutt   
Kl. 19:30  Landsmøtemiddag 
     
Søndag 31.oktober    

Kl. 09  Inkludering av frivillige 
Hvordan vi får med oss alle som har lyst å bidra til barns oppvekstvillkår v/ Frivillighet Norge 
Kl. 11 Benstrekk v/ Elisabeth Wold
Kl. 11.15 Heftet «Til deg som har et barn som blir mobbet» 
På hvilke måter er dette heftet til hjelp?
Kl. 12  Støttegrupper i skolen
Hva går dette ut på og hvilke erfaringer har vi fått i bruken av metoden? v/Håkon M. Nielsen, Nordseter skole
Kl. 13  Lunsj   
Kl. 14 Avslutning – vel hjem!