Hjelp for lokallag og nettverksgrupper

Her kan du finne veiledning, hjelpemidler og søknadsskjemaer.

Maler

Søknadsskjema

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en viktig og kjærkommen finansieringskilde for lokale lag og foreninger på grasrota som driftes av Norsk tipping.