Frivilligerklæring

Frivilligerklæringen setter rammene for å være frivillig i Voksne for Barn. Det betyr at et engasjement som frivillig forutsetter at den undertegnes (nederst på side 3). Du kan velge hvis du vil undertegne digitalt eller skrive ut og undertegne. Du kan også velge å sende som e-post eller sende den med vanlig post. 

Postadresse: 
Voksne for Barn 
Stortorvet 10 
0155 Oslo 

I tillegg til selve erklæringen følger også «Rutinebeskrivelse for innhenting, bruk og behandling av personopplysninger for frivillige». Dette dokumentet beskriver: 

  • Hvilke personopplysninger vi har om deg som frivillig. 
  • Hvordan vi tar hånd om de opplysningene vi har. 
  • Hvordan vi ivaretar dine rettigheter. 

Dette dokumentet skal ikke fylles ut, undertegnes eller sendes tilbake til oss i sekretariatet.