Frivilligerklæring

Frivilligerklæringen setter rammene for å være frivillig i Voksne for Barn. Det betyr at et engasjement som frivillig forutsetter at du godkjenner erklæringen.

I tillegg til selve erklæringen følger også «Rutinebeskrivelse for innhenting, bruk og behandling av personopplysninger for frivillige». Dette dokumentet beskriver: 

  • Hvilke personopplysninger vi har om deg som frivillig. 
  • Hvordan vi tar hånd om de opplysningene vi har. 
  • Hvordan vi ivaretar dine rettigheter. 

Frivilligerklæring

Navn(Required)
DD slash MM slash YYYY
Samtykke om frivilligerklæring(Required)
Samtykke om personvernopplysninger(Required)