Skilsmissegrupper i skolen (gruppelederkurs)

Skilsmissegrupper i skolen

Et gruppetilbud der barn får mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre barn som opplever det samme, under trygge rammer. Det gjør dem bedre rustet til å takle utfordringene de møter i hverdagen.

Hva er skilsmissegrupper?

Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Man ønsker å møte barnas behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre. Å delta i gruppe gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringer i hverdagen.

Evalueringen viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.

Hvem er skilsmissegrupper for?

  • Målgruppen for skilsmissegrupper er barn og unge som har opplevd at foreldrene går fra hverandre.
  • Gruppene kan driftes av:
    • helsesykepleiere
    • sosiallærere
    • førskolelærere
    • andre ressurspersoner i skole

Innhold

Skilsmissegrupper i skolen er et tilbud til barn som opplever samlivsbrudd. Gruppene består av fire til sju barn og to voksne (helsesykepleiere, sosiallærer eller lærer) som møtes sju ganger á 45 minutter hvor de snakker om og deler barnas egne erfaringer.

Tema for gruppemøtene er:

1. Bli kjent
2. Oppbruddet
3. Samværsordinger
4. Ny kjæreste
5. Nye søsken
6. Hjemmeforhold
7. Oppfølgingsmøte

Materiellet er delt opp i barneskole og ungdomsskole, de følger samme mal, men temaene og eksemplene er tilpasset aldere og utfordringer man møter.

Hvordan begynne med skilsmissegrupper?

For å få en god start må skilsmissegrupper forankres i skoleledelsen. Rektor må gi grønt lys og det betinger et samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen.

Materiellet og veileder gir god og detaljert informasjon om hvordan du rekrutterer, informerer både barn og foreldre og hvordan gruppemøtene gjennomføres.

Voksne for Barn tilbyr opplæring av gruppeledere hvis ønskelig (se kontaktinfo nederst).

Vanlige spørsmål om skilsmissegrupper

Skilsmissegrupper leveres av skolehelsetjenesten i nært samarbeid med skoleledelsen, så hør med nærskolen om de tilbyr dette og eventuelt til hvilket klassetrinn.

Lurer du på noe?

Elisabeth Wold 1

Elisabeth Wold

Faglig ansvarlig
Telefon: 404 85 783
E-post:
elisabeth.wold@vfb.no