Gruppetilbud

Voksne for Barn møter mange unge med erfaringer som kan påvirke deres psykiske helse. Ungt nettverk er en møteplass for disse, men også for andre mellom 16 og 25 år.

Hva er Ungt nettverk?

Ungt nettverk er en hyggelig møteplass hvor en kan snakke om de tingene som betyr noe. For de unge som har opplevd litt humper i veien er det viktig å få møte andre med lignende erfaringer. Dels for å oppdage at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon, men også for at en kan få god hjelp og støtte fra noen som vet hvordan en har det.

Nettverket skal være et sted der ungdommene kan dele erfaringer på godt og vondt, hvis de ønsker det. Men gruppen er ikke ment å være terapeutisk, og det kreves ikke noen spesiell faglig bakgrunn hos de frivillige gruppelederne. Det skal føles trygt å snakke i Ungt nettverk, derfor blir det alltid satt ord på at det som deles i gruppa, holder vi i gruppa.

Ungdommene skal kunne føle tilhørighet, dele erfaringer og nyttig kunnskap. De får gjøre selvvalgte aktiviteter som skal være morsomme og gi mestringsfølelse.

For ungdom som:

> er mellom 16 og 25 år
> har kjent på «humper i veien» innimellom
> kanskje har opplevd å føle på ensomhet
> vil bli kjent med andre ungdommer, og jobbe med meningsfulle temaer
> har lyst til å ha det gøy med andre ungdommer

Lokale grupper

Vi har flere lokale Ungt nettverk i landet. De lokale samlingene blir ledet av voksne frivillige gruppeledere i Voksne for Barn. Gruppa møtes én til to ganger i måneden.

Treffene skal inneholde både samtale og aktivitet, og ungdommene deltar i planleggingen av samlingene. Det er enkel matservering på disse treffene.

Nettverkssamlinger

To ganger i året har vi nettverkssamlinger for ungdom fra de lokale gruppene i hele landet. Vi møtes en helg, ulikt sted for hver gang, for at deltakerne skal få besøke forskjellige steder i landet. På disse samlingene jobber vi med temaer ungdommene selv har valgt. Ungdommene deler erfaringer og snakker om behov og ønsker man har til utvikling og forbedringer i hjelpeapparatet.

Vi gjør også morsomme aktiviteter som passer på det stedet vi er på.

Formidling av brukererfaring

Ungt nettverk jobber også med erfaringsformidling, å få frem de unges egne erfaringer, kunnskap og behov som kan brukes i utviklingen av tjenestetilbudene som retter seg mot barn og unge. Fokus for arbeidet er de unges erfaringer med hva som er god og nødvendig hjelp, og hva som er viktig i møtet mellom dem som brukere eller pårørende, og tjenestene.

Det er stor etterspørsel etter unge brukere som kan dele erfaringer relatert til psykisk helse, utenforskap, å vokse opp i fattig familie og andre oppvekstforhold. Flere av deltagerne i Ungt nettverk har bidratt til dette, sammen med ansatte i Voksne for Barn, for eksempel i prosjekter, rapporter, kurs og konferanser.

Deltakerne i Ungt nettverk har fortalt at det oppleves meningsfullt å bruke egne erfaringer og kunnskap til å gjøre tjenester for barn og unge bedre.

Vanlige spørsmål om Ungt nettverk