Skilsmissegrupper i ungdomsskolen

Skilsmissegrupper i ungdomsskolen gir ungdom mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene.

Ungdomstiden er en turbulent tid. At foreldrene dine samtidig velger å gå fra hverandre oppleves vanskelig for mange.

Å delta i gruppe gir ungdommene en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre unge som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Evalueringen viser at de som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.

Innhold veiledningspakke ungdomsskole:

  • 2 veiledere
  • 5 plakater
  • 100 informasjonsfoldere til foreldre
  • Tilgang til lukket nettside hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder, evalueringsskjemaer og foiler ligger oppdatert.