Hvordan barn opplever rus

De voksne tenker ofte at alt er i orden så lenge det ikke blir bråk, uro eller krangling. Men barn er svært sensitive for alle typer forandringer hos foreldrene sine, og blir lett bekymret.

SKREMMENDE: Forandringen som skjer med den som blir beruset kan virke uforståelig for barn. (Foto: colourbox.com)

Barn opplever at foreldre som ellers er omsorgsfulle, snille og oppmerksomme, plutselig virker utilgjengelige, uinteresserte og kanskje egoistiske. Særlig for barn kan dette virke skremmende og uforståelig.

Barn kan også oppleve at det skjer en forandring med begge foreldrene, selv om bare en av dem ruser seg. Stemningen i hjemmet blir annerledes, foreldrene vokter på hverandre, det kan komme følelsesutbrudd med aggressivitet eller fortvilelse. Barna merker at noe er galt. De forstår kanskje ikke hva som skjer, men merker at det har skjedd en forandring i forhold til hvordan foreldrene vanligvis er.

De voksne tenker ofte at barn ikke merker slike forandringer, så lenge det ikke blir bråk, uro eller krangling. Men barn er svært sensitive for alle typer forandringer hos foreldrene sine. Små forandringer i foreldrenes væremåte kan gi seg store utslag i form av bekymringer hos barn. Det kan være at man er spesielt lystig eller stiller spørsmål man vanligvis ikke stiller, eller at man er mutt og tilbaketrukket. Det at foreldrene er annerledes enn slik de vanligvis er endrer stemningen i hjemmet. Barn oppfatter som regel mer enn vi voksne liker å tro.

Les også: Barn og unge om foreldre som sliter med rus eller psykisk sykdom

Bekymring og uvisshet

Barn blir lett bekymret for forelderen sin, om han eller hun kommer til å skade seg eller gjør noe galt. De kan også være bekymret for den andre forelderen. Eller de kan være bekymret for seg selv eller søsken og hvordan det skal gå med familien. De kan også være bekymret for at venner eller andre skal oppfatte at det er problemer i familien.

Jeg blir redd når jeg ikke helt skjønner mammas oppførsel

Gutt, 12 år (Fra heftet Skriv for livet! )

En viktig grunn er uvissheten. Hva skjer i morgen, og i neste uke? For å oppleve at man har det trygt og godt, er både voksne og barn avhengige av å vite hva som kommer. Livet må ha en viss grad av forutsigbarhet. For barn er dette enda viktigere enn for voksne. Men med et rusproblem i familien vil mange barn oppleve det motsatte – de neste timene og dagene er uforutsigbare.

Hva med ditt barn?

Barn kan reagere forskjellig på endringer og uforutsigbarhet.

  • Noen blir kontaktsøkende og klengete. De vil ha mest mulig oppmerksomhet og bekreftelse fra de voksne.
  • Noen kan bli tilbaketrukne, avmålte og observerende. De vil være sikre på at alt er i orden før de involverer seg eller tar kontakt.
  • Større barn kan være mistenksomme og skeptiske. Erfaringene med foreldrenes forandringer og ofte brå skifter, gjør at de forventer at dette kan skje i andre sammenhenger også.
Hvordan barn opplever rus

Rus og familien

«Når mamma eller pappa ruser seg» er skrevet til barn og ungdom. «Rusavhengig og forelder» er til deg som har utfordringer med rus og har ansvar for barn.