Råd ved skolestart

Det kan være både skummelt og spennende å starte på skolen. Noen skal ha sin første skoledag noensinne, andre skal begynne på et nytt trinn, mens atter andre kanskje skal på en helt ny skole.

Skolen har lovpålagt ansvar for å skape et godt psykososialt miljø. God psykisk helse og godt psykososialt miljø motvirker utenforskap og bidrar til inkludering. Dette er viktigere enn noensinne i en tid med mer distanse mellom mennesker og utrygghet i verden rundt oss.

FOREBYGG: Et skolemiljø preget av sosial støtte mellom elever og voksne gir en «buffer» mot utenforskap og mobbing. Foto: Colourbox

Akkurat denne høsten bør vi bidra til dugnad på flere vis der ingrediensene også er vennskap, trygghet, inkludering og sosial og emosjonell støtte.

Her er noen råd til skole og hjem så du kan hjelpe til å gjøre skolestarten så fin og trygg som mulig:

  • Lærere og andre ansatte på skolen må ta seg god tid til å bli kjent med elevene.
  • Det er viktig å ha minst én god venn på skolen. Skole og hjem kan være med å legge til rette slik at det blir lettere å bli kjent med hverandre og få venner.
  • Elevene må kunne få utvikle identitet og selvrespekt i et miljø der de opplever tilhørighet og kan bidra i fellesskapet.
  • Voksnes holdninger og handlinger kopieres av barna. Vis interesse og omsorg for barnas venner og klassekamerater. Forklar kulturelle forskjeller. Lær barnet å være inkluderende og ikke stenge noen ute.
  • Skolen må arbeide systematisk med å fremme gode relasjoner og et trygt og inkluderende skolemiljø som forebygger at mobbing oppstår.

Les også: Hvordan kan foreldre forebygge mot mobbing?

  • Et skolemiljø preget av sosial støtte mellom elever og voksne gir en «buffer» mot utenforskap og mobbing.
  • Oppmuntre barna i og utenfor skolen til å si hyggelige ting til hverandre og til å trøste når noen er lei seg.
  • Husk å se ALLE barna! Alle barn er likeverdige og har krav på respekt. En samtale om hva barnet er opptatt av betyr mye for opplevelsen av å bli sett.

Det kan være vanskelig det der med venner.

Få nye venner, og å holde på dem man har. Hvordan gjør man det? I disse bøkene får både barn og voksne noen tips.

KJØP I NETTBUTIKK

Relatert

Snakk med barnet om katastrofen

Skredkatastrofen i Gjerdrum ryster store og små. Barn og unge ser forferdelige bilder og hører tragiske historier som kan skape frykt og redsel. Tanker om hva som har skjedd, og hva som kan komme til å skje meg og mine nærmeste, kan gjøre dem utrygge og redde.

Les om Snakk med barnet om katastrofen

Minoritetsstress, rasisme og psykisk helse

Det å bli behandlet annerledes på grunn av hudfarge, religion eller etnisitet er en stor psykisk belastning. Det er allikevel mye du som voksne kan gjøre for å styrke den psykiske helsen til barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Les om Minoritetsstress, rasisme og psykisk helse

Hvordan møte et barn som blir utsatt for rasisme?

Rasisme og diskriminering er svært smertefullt for et barn og vil på sikt kunne skade selvfølelsen deres. Derfor er det viktig at barnet ikke må bære på slike hendelser alene, og at følelsene deres blir møtt på en god måte.

Les om Hvordan møte et barn som blir utsatt for rasisme?

Ettervirkninger av mobbing

Ikke alle som har opplevd mobbing, får vansker senere. Noen trenger hjelp også etter at mobbingen har opphørt.

Les om Ettervirkninger av mobbing

Følelser med Aksel Inge Sinding

Hva er følelser, og hvordan møter man dem? I april arrangerte vi to live-sendinger med psykolog Aksel Inge Sinding. Her kan du se begge filmene i sin helhet.

Les om Følelser med Aksel Inge Sinding

Hvordan snakke med barn om koronaviruset?

Akkurat nå får vi mange henvendelser fra foreldre og andre voksne som lurer på hvordan man best snakker med barna sine om det som skjer i forbindelse med virusutbruddet.

Les om Hvordan snakke med barn om koronaviruset?