Råd ved skolestart

Det kan være både skummelt og spennende å starte på skolen. Noen skal ha sin første skoledag noensinne, andre skal begynne på et nytt trinn, mens atter andre kanskje skal på en helt ny skole. 

FOREBYGG: Et skolemiljø preget av sosial støtte mellom elever og voksne gir en «buffer» mot utenforskap og mobbing. (Foto: Colourbox.com)

Skolen har lovpålagt ansvar for å skape et godt psykososialt miljø. God psykisk helse og godt psykososialt miljø motvirker utenforskap og bidrar til inkludering. Voksenpersoner har et ansvar for å skape trygghet hos barna, og trygge barn lærer mer.

Her er våre råd til skole og hjem for en god og trygg skolestart:

  • Lærere og andre ansatte på skolen må ta seg god tid til å bli kjent med elevene.
  • Det er viktig å ha minst én god venn på skolen. Skole og hjem kan være med å legge til rette slik at det blir lettere å bli kjent med hverandre og få venner.
  • Elevene må kunne få utvikle identitet og selvrespekt i et miljø der de opplever tilhørighet og kan bidra i fellesskapet.
  • Voksnes holdninger og handlinger kopieres av barna. Vis interesse og omsorg for barnas venner og klassekamerater. Forklar kulturelle forskjeller. Lær barnet å være inkluderende og ikke stenge noen ute.
  • Skolen må arbeide systematisk med å fremme gode relasjoner og et trygt og inkluderende skolemiljø som forebygger at mobbing oppstår.

Les også: Hvordan kan foreldre forebygge mot mobbing?

  • Et skolemiljø preget av sosial støtte mellom elever og voksne gir en «buffer» mot utenforskap og mobbing.
  • Oppmuntre barna i og utenfor skolen til å si hyggelige ting til hverandre og til å trøste når noen er lei seg.
  • Husk å se ALLE barna! Alle barn er likeverdige og har krav på respekt. En samtale om hva barnet er opptatt av betyr mye for opplevelsen av å bli sett.
Råd ved skolestart

Det kan være vanskelig det der med venner.

Få nye venner, og å holde på dem man har. Hvordan gjør man det? I disse bøkene får både barn og voksne noen tips.