Råd ved skolestart

Det kan være både skummelt og spennende å starte på skolen. Noen skal ha sin første skoledag noensinne, andre skal begynne på et nytt trinn, mens atter andre kanskje skal på en helt ny skole. 

FOREBYGG: Et skolemiljø preget av sosial støtte mellom elever og voksne gir en «buffer» mot utenforskap og mobbing. (Foto: colourbox.com)

Skolen har lovpålagt ansvar for å skape et trygt og godt skolemiljø. God psykisk helse og godt skolemiljø motvirker utenforskap og bidrar til tilhørighet og inkludering. Voksenpersoner har et ansvar for å skape trygghet hos barna, og trygge barn lærer mer.

Her er våre råd til skole og hjem for en trygg og god skolestart:

  1. Lærere og andre ansatte på skolen må ta seg god tid til å bli kjent med elevene.
  2. Det er viktig å ha minst én god venn på skolen. Skole og hjem kan være med å legge til rette slik at det blir lettere å bli kjent med hverandre og få venner.
  3. Elevene må kunne få utvikle identitet og selvrespekt i et miljø der de opplever tilhørighet og kan bidra i fellesskapet.
  4. Voksnes holdninger og handlinger kopieres av barna. Vis interesse og omsorg for barnas venner og klassekamerater. Forklar kulturelle forskjeller. Lær barnet å være inkluderende og ikke stenge noen ute.
  5. Skolen må arbeide systematisk med å fremme gode relasjoner og et trygt og inkluderende skolemiljø som forebygger at mobbing oppstår.
  6. Et skolemiljø preget av sosial støtte mellom elever og voksne gir en «buffer» mot utenforskap og mobbing.
  7. Oppmuntre barna i og utenfor skolen til å si hyggelige ting til hverandre og til å trøste når noen er lei seg.
  8. Husk å se ALLE barna! Alle barn er likeverdige og har krav på respekt. En samtale om hva barnet er opptatt av betyr mye for opplevelsen av å bli sett.

Les også: Hvordan kan foreldre forebygge mot mobbing?

Råd ved skolestart

Vanskelig med venner

Det kan være vanskelig det der med venner. Å få nye, og å holde på dem man har. Hvordan gjør man det? I disse bøkene får både barn og voksne noen tips.