Råd ved skolestart

Det kan være både skummelt og spennende å starte på skolen. Noen skal ha sin første skoledag noensinne, andre skal begynne på et nytt trinn, mens atter andre kanskje skal på en helt ny skole. 

FOREBYGG: Et skolemiljø preget av sosial støtte mellom elever og voksne gir en «buffer» mot utenforskap og mobbing. (Foto: Colourbox.com)

Skolen har lovpålagt ansvar for å skape et godt psykososialt miljø. God psykisk helse og godt psykososialt miljø motvirker utenforskap og bidrar til inkludering. Dette er viktigere enn noensinne etter en lang periode med færre aktivitetstilbud og sosial distansering. Voksenpersoner har et ansvar for å skape trygghet hos barna, og trygge barn lærer mer.

Etter halvannet år med påvirkning fra COVID-19 er det naturlig og normalt å kjenne litt ekstra følelser knyttet til skolestart. Mange barn er spente på året som kommer og gjør det viktigere enn noen gang å sette søkelys på trygghet og det sosiale samtidig som gode smitteverntiltak fortsatt skal ivaretas.

Her er noen råd til skole og hjem så du kan hjelpe til å gjøre skolestarten så fin og trygg som mulig:

  • Lærere og andre ansatte på skolen må ta seg god tid til å bli kjent med elevene.
  • Det er viktig å ha minst én god venn på skolen. Skole og hjem kan være med å legge til rette slik at det blir lettere å bli kjent med hverandre og få venner.
  • Elevene må kunne få utvikle identitet og selvrespekt i et miljø der de opplever tilhørighet og kan bidra i fellesskapet.
  • Voksnes holdninger og handlinger kopieres av barna. Vis interesse og omsorg for barnas venner og klassekamerater. Forklar kulturelle forskjeller. Lær barnet å være inkluderende og ikke stenge noen ute.
  • Skolen må arbeide systematisk med å fremme gode relasjoner og et trygt og inkluderende skolemiljø som forebygger at mobbing oppstår.

Les også: Hvordan kan foreldre forebygge mot mobbing?

  • Et skolemiljø preget av sosial støtte mellom elever og voksne gir en «buffer» mot utenforskap og mobbing.
  • Oppmuntre barna i og utenfor skolen til å si hyggelige ting til hverandre og til å trøste når noen er lei seg.
  • Husk å se ALLE barna! Alle barn er likeverdige og har krav på respekt. En samtale om hva barnet er opptatt av betyr mye for opplevelsen av å bli sett.

Det kan være vanskelig det der med venner.

Få nye venner, og å holde på dem man har. Hvordan gjør man det? I disse bøkene får både barn og voksne noen tips.

KJØP I NETTBUTIKK

Relatert

Slik kan du hjelpe ditt engstelige barn

Å være redd er helt normalt, og frykt vil vise seg på forskjellige måter i løpet av barndommen. Men i noen tilfeller vi barnet trenge hjelp til å håndtere følelsene.

Les om Slik kan du hjelpe ditt engstelige barn

Er barnet ditt sjenert?

For sjenerte barn kan det være vanskelig å treffe nye barn og delta i fritidsaktiviteter. Her er gode råd til deg som er forelder til et sjenert barn.

Les om Er barnet ditt sjenert?

Hva er selvfølelse?

Selvfølelse handler om hvordan vi ser på oss selv, og hvor mye vi føler at vi er verdt.

Les om Hva er selvfølelse?

Blir sykere av vaskerådene

For barn og unge som lider av tvang rundt skitt og smuss gjør påminningen om å vaske hendene hverdagen ekstra slitsom.

Les om Blir sykere av vaskerådene

Snakk med barnet om katastrofen

Når katastofer oppstår kan mange bli redde. Tanker om hva som har skjedd, og hva som kan komme til å skje meg og mine nærmeste, kan gjøre dem utrygge og redde.

Les om Snakk med barnet om katastrofen

Minoritetsstress, rasisme og psykisk helse

Det å bli behandlet annerledes på grunn av hudfarge, religion eller etnisitet er en stor psykisk belastning. Det er allikevel mye du som voksne kan gjøre for å styrke den psykiske helsen til barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Les om Minoritetsstress, rasisme og psykisk helse