#RasismeSkaderBarn 4

Hvordan møte et barn som blir utsatt for rasisme?

Rasisme og diskriminering er svært smertefullt for et barn og vil på sikt kunne skade selvfølelsen deres. Derfor er det viktig at barnet ikke må bære på slike hendelser alene, og at følelsene deres blir møtt på en god måte.

#RasismeSkaderBarn 5

Minoritetsstress, rasisme og psykisk helse

Det å bli behandlet annerledes på grunn av hudfarge, religion eller etnisitet er en stor psykisk belastning. Det er allikevel mye du som voksne kan gjøre for å styrke den psykiske helsen til barn og unge med minoritetsbakgrunn.

#RasismeSkaderBarn 2

Rasisme skader barn!

Den siste tiden har vi i Voksne for Barn snakket med ungdom med minoritetsbakgrunn om hva de opplever. Vi har også spurt dem om hva vi voksne kan gjøre for å hjelpe.  Det å bli behandlet annerledes på grunn av hudfarge, religion eller etnisitet er en stor psykisk belastning, og på oppfordring fra de unge selv vil vi dele den kunnskapen vi som organisasjon har. Vi vil dele konkrete tips til hvordan du kan være en trygg voksen, møte vanskelige følelser og hva du bør være oppmerksom på.

#RasismeSkaderBarn

Å vokse opp med flere kulturer

Barn og unge som strever med sin identitet og står utenfor fellesskapet kan ha det vanskelig. Det kan gå ut over både helsen og beskyttelsen deres. Vi har laget en veileder om hvordan du som voksen kan jobbe med tilhørighet hos barn og unge med flerkulturell bakgrunn.

#RasismeSkaderBarn 3

Å føle seg annerledes

Flerkulturelle barn kan føle seg annerledes. Da er det viktig å hjelpe barnet med å se styrken i å ha tilhørighet flere steder.

#RasismeSkaderBarn 1

Vil du bidra?

Her finner du materiell og forslag til hva du kan gjøre for å bidra.