Rasisme skader barn

Rasisme og diskriminering rammer også barn og unge.

Den siste tiden har vi i Voksne for Barn snakket med ungdom med minoritetsbakgrunn om hva de opplever. Vi har også spurt dem om hva vi voksne kan gjøre for å hjelpe. Selv om ungdommenes bakgrunn og historie er forskjellig, kommer de alle tilbake til det samme.

Vi voksne må spre kunnskap og tørre å snakke om det. Både om hva rasisme er, om hvordan det er å vokse opp og aldri helt føle at du hører til, og om hvordan det påvirker den som utsettes for det. Vi må tørre å spørre barn og unge hvordan de har det, og tåle å høre på det de har å fortelle. Selv om vi synes det er ubehagelig og blir redd for å si noe feil.

Vi må gripe inn om vi ser noen utsettes for rasistiske ord eller handlinger. Mange forteller om voksne som ikke gjorde noe. Hvordan det fikk dem til å føle seg mer alene og at de ikke hadde like stor verdi som de andre.

Og vi må si fra og vise tydelig at vi ikke tolerere det. På skolen, i barnehagen, på fotballtrening og rundt middagsbordet. Ungdommen selv forteller at de ofte er redde for å si fra. Redde for å virke hårsåre og virke krenket. Men det er ikke deres ansvar å kjempe denne kampen alene. Det er et viktig voksenansvar vi alle må ta.

Voksne for Barn står sammen med alle som bidrar i kampen mot rasisme. Som så mange andre har vi som organisasjon ikke vært flinke nok til å snakke om det som ikke nødvendigvis påvirker majoritetsbefolkningen. Det vil vi gjøre noe med, og på oppfordring fra de unge selv vil vi dele den kunnskapen vi som organisasjon har.

Først og fremst må vi sette en stopper for rasisme, diskriminering og urettferdig behandling av minoriteter i samfunnet vårt. Samtidig er det viktig å ivareta de barna som vokser opp her og nå.

Det å bli behandlet annerledes på grunn av hudfarge, religion eller etnisitet er en stor psykisk belastning. Det er allikevel mye du som voksne kan gjøre for å styrke den psykiske helsen til barn og unge med minoritetsbakgrunn. På denne siden finner du konkrete tips til hvordan du kan være en trygg voksen, møte vanskelige følelser og hva du bør være oppmerksom på.

Vårt mål er at ALLE barn skal få en trygg og god oppvekst. Vi er på barnas side alltid!

Signe Horn
Generalsekretær i Voksne for Barn