Uttalelser

Voksne for Barns landsmøte er organisasjonens høyeste organ og vedtar vår overordnede politikk. Her finner du våre vedtatte landsmøteuttalelser.

Siste artikler om Uttalelser

Landsmøteuttalelser 2021

På landsmøtet 2021 vedtok Voksne for Barn to uttalelser, som du kan lese her. Utenforskap Det å være en del av fellesskapet er avgjørende for barn og unge. Å stå utenfor har store konsekvenser her og nå, men vil også påvirke barn for resten av livet. Norge er det landet i Norden med størst frafall […]