En god skolestart

Å være en del av fellesskapet er avgjørende for at elevene skal trives på skolen og grunnlaget legges fra første dag. Dette er ikke bare skolens, men alle voksne rundt eleven sitt ansvar.

(Foto: colourbox.com)

Første skoledag. Ny ransel, nye klær og skrekkblandet fryd over hva som venter. Vi voksne kjenner igjen følelsen av forventning hver eneste høst når vi ser nye 6-åringers forventningsfulle fjes på vei inn skoleporten for aller første gang.

Les også: Den store dagen for de små

Inkludering er voksnes ansvar

Fra første skoledag må de voksne bruke tid på å bli kjent med alle barna og legge til rette for at barna blir kjent med hverandre så fort som mulig. God relasjonsbygging er fundamentet for et trygt og godt læringsmiljø. Snakk om vennskap, både om hvordan man er en god venn, men også hva man kan gjøre dersom noe går galt. Dette er ikke bare en oppgave for de ansatte i skolen, men også foresatte. Sørg for at alle klassevenner er inkludert fra første stund og snakk med barnet ditt om hvor viktig det er.

For skolestarterne er dette en tid for nye vennskap, men det er kanskje vel så viktig for dem som har gått på skolen noen år. Dette kan være året der du som foresatt eller klassevenn bidrar til at ingen opplever å stå utenfor klassemiljøet. Legg til rette for sosiale samlinger, bryt opp etablerte grupper og ta ansvar for alle inndelinger i grupper – uansett alder.

Les også: Råd ved skolestart

Er du forelder kan du starte året med å invitere hjem noen som kanskje har følt seg litt utenfor – bruk varme høstdager til å samles ute og legg lista lavt for sosiale sammenkomster. Bli kjent, og vær åpen og tolerant i møte med andre foreldre – slik kan du gå foran som et godt eksempel!

Barnets relasjon til læreren

I årene fremover kommer læreren til å være en av de absolutt viktigste voksenpersonene i barnets liv. Sammen med deg skal læreren gi barna våre all den kunnskap de trenger for å mestre livene sine. Samtidig er lærere rangert som en av de voksenpersonene barna selv ønsker å snakke med, dersom de har det vanskelig. En god relasjon mellom lærer og elev kan være livsviktig, og en god start er avgjørende for å skape en skolehverdag med et tillitsfullt forhold mellom lærer og elev.

Det er selvfølgelig et stort ansvar den enkelte lærer må forvalte med omhu, men alle vi andre voksenpersoner i et barns liv må gjøre det vi kan for å støtte opp under denne relasjonen.

Følg godt med

Barn som ikke har det bra prøver ofte å skjule det, på grunn av skam og frykt for å såre noen de er glad i. Derfor kan de gå lang tid før noen oppdager at barnet er ensomt eller ikke har det bra på skolen. Både ansatte i skolen og foreldre har derfor et særlig ansvar for å følge med og gripe inn.

Snakk med barna, grip inn og følg opp – ikke vent å se om det går seg til. Det er kanskje barnets problem, men det er vi voksne som har ansvaret for å ordne opp.

Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn