Et folkekrav!

En ny spørreundersøkelse viser bred støtte i befolkningen til en mer offensiv politikk mot barnefattigdom. Så mye som ni av ti mener at den økonomiske støtten til barnefamilier som lever i fattigdom, må økes.

Hege Elina Mikkelsen, leder i Rødt Bergen, beskriver 10. mai hvordan fattigdom igjen har blitt en del av den norske normalen, og hvordan den har eksplodert uten at problemet har fått den plassen på den politiske dagsorden som alvoret krever. Aller verst er det når fattigdommen rammer barn, preger deres oppvekst og ødelegger deres muligheter.

Realiteten er at det er bred og betydelig støtte i befolkningen til å gjøre noe med dette. Voksne for Barn har innhentet en undersøkelse fra Respons Analyse som gir både tydelige og viktige funn: Hele 91 prosent av de spurte svarer at det er en viktig sak for dem at ingen barn i Norge skal vokse opp i fattigdom, og 90 prosent at politikere må «prioritere» tiltak for å bekjempe barnefattigdom i Norge. Det viktige ordet her er «prioritere».

Hvis man ser på hva dette konkret kan innebære, svarer hele 87 prosent at politikere må øke den økonomiske støtten til utsatte familier. 92 prosent svarer at politikere må sørge for at alle barn i Norge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes ressurser. Kan det sies klarere?

Politikere må ta dette som et svært viktig signal. Det må påvirke arbeidet med alt fra partiprogram til statsbudsjett. Dette er en sak mange i dette landet brenner for, på tvers av det politiske spekteret. Det må flere politikere også gjøre. Dette kan ikke fortsette å behandles politisk som en sak på lavbluss.

Vi vet svært mye om hvor skadelig en oppvekst i fattigdom er for barn. Det skader deres psykiske helse både på kort og lang sikt. Fattigdom ødelegger barndom, og den ødelegger liv. Derfor må vi være utålmodige. Fattigdommen – spesielt den som rammer barn – må avskaffes.

Regjeringen har framhevet arbeid mot barnefattigdom i Hurdalsplattformen. Foreløpig er det imidlertid vanskelig å se sporene til det løftet vi trenger. Dette må bli en av de viktigste politiske satsningene i det norske samfunnet i årene framover, og for enhver norsk regjering som skal kunne hevde å være på jobb for alle landets innbyggere.

Politikere bør spesielt merke seg den sterke oppslutningen om å øke den økonomiske støtten til utsatte familier. Det må handle om å øke barnetrygden, men også sosialstøtten og bostøtten må økes for bedre å ivareta barna som lider mest.

En mer offensiv politikk har folkets solide støtte. Det som ville være politisk kontroversielt, er å fortsette å gjøre lite for dem som har minst.

Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

Publisert i Klassekampen 12. mai 2022.