– Ikke et valg staten skal ta

En god og trygg oppvekst avhenger av at barnet er elsket og ønsket. Det er ingen selvfølge for et barn som blir født mot sine foreldres vilje.

– Debatten rundt abortspørsmålet handler mye om interessekonflikten mellom fosterets rett til beskyttelse og den gravides rettigheter. Mange glemmer det tredje aspektet, nemlig det kommende barnets muligheter til å voksne opp under gode forhold. Ingen barn bør komme til verden mot sin mors vilje, sier Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn.

Denne uken avholder helse- og omsorgskomiteen høring om endring i abortloven. Voksne for Barn støtter ikke forslaget.

–«Samfunnet skal så langt råd er, sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst»,heter det i lovteksten om svangerskapsavbrudd. Å være elsket og ønsket er grunnstenen i en trygg og god oppvekst. Man sikrer ikke barn disse betingelsene ved å pålegge kvinner å bære frem barn de selv mener de ikke er i stand til, sier Talseth.

Ingen enkel løsning

Voksne for Barn mener at spørsmål om abort og fosterreduksjon i størst mulig grad må tas av den enkelte kvinne, og ikke av staten, og finner ingen holdepunkter for at abort og fosterreduksjon ikke skal reguleres på samme måte.

 De fleste kvinner som ønsker fosterreduksjon innen uke 12, vil ha sterke grunner for å fjerne ett eller flere fostre i en graviditet hvor utgangspunktet ofte har vært et ønsket barn. Dette stiller kvinner og familier overfor vanskelige valg hvor det ikke finnes enkle svar eller løsninger.

 – Samfunnet må ha respekt for de valg kvinner gjør. Kvinner er i stand til å ta slike avgjørelser. Vi kan ikke se at en nemnd er bedre egnet til å ta disse valgene enn kvinnene selv, sier Talseth.

Les hele høringssvaret her.