– Ikke glem barna

Barn med syke foreldre er en spesielt sårbar gruppe. Derfor er det avgjørende at regjeringens nye strategi for pårørende har et gjennomsyrende fokus på barn og unge.  

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn

– Barn rammes også av foreldrenes sykdom. Vi vet at barn som lever som pårørende er en spesielt sårbar gruppe. Nå har regjeringen mulighet til å vise at de tar disse barna på alvor, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

I forbindelse med regjeringens nye pårørendestrategi deltok Voksne for Barn forrige uke på et innspillsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet. I går leverte vi også våre innspill til departementet.  Voksne for Barn er svært positive til at det nå lages en ny strategi, som også skal følges opp av en handlingsplan.

Barn har lenge vært en nedprioritert gruppe i pårørendearbeidet, for at resultatet skal bli vellykket er det derfor viktig at det er et klart fokus på dem under 18 år gjennom hele strategien.

Vet ikke hvor mange barn det gjelder

Mange barn blir pårørende i løpet av oppveksten. Noen opplever det ved at et nært familiemedlem blir akutt syk, mens for andre er det å være pårørende en del av hverdagen. På tross av dette er det ikke gjort noen grundige kartlegginger av hvor mange barn som lever som pårørende i Norge.

– Vi vet at omlag 290 000 barn har foreldre med psykiske lidelser eller alkoholproblemer som påvirker hvordan de fungerer i hverdagen. Andre grupper er ikke kartlagt enda. Det er viktig at departementet nå går grundig til verks og foretar en omfangsundersøkelse, slik at vi vet hvor mange barn dette gjelder. Uten slike tall er det ikke mulig å nå alle som har behov for det, forteller Horn.

Forskningen som finnes på området er også mangelfull, fordi det har vært vanskelig å nå barna med de aller vanskeligste livssituasjonene, noe som kan føre til at forskning gir et skjevt eller forskjønnet bilde av barn og unge som er utsatt for traumatiske hendelser og lever i vanskelige livssituasjoner. Voksne for Barn oppfordrer derfor til at strategiplanen også omfatter forskning på svake felter, som barn av alvorlig syke flyktningeforeldre.   

Egne rettigheter

– Alvorlig sykdom hos foreldre påvirker hele familien. I flere andre velferdsordninger har man de siste årene hatt et større fokus på barns rettigheter. Det er viktig at dette perspektivet også kommer inn i pårørendearbeidet, sier Horn.

God informasjon om foreldres sykdom og familiesituasjon, samt individuell oppfølging, er svært viktig for barn når foreldre blir syke. Uten dette er risikoen større for at barna får psykiske helseplager de kan ha med seg resten av livet. I Norge er det kun personer over 18 år som har et lovfestet krav på dette. Voksne for Barn har i mange år jobbet for at dette også skal omfatte barn.

– Barn som pårørende er en spesielt sårbar gruppe som ikke så lett kan fremme egne krav. Kommunene må derfor få et klart ansvar for å sikre at også barna får nødvendig støtte i tråd med familiens behov. Voksne pårørende har fått mange rettigheter de siste årene, og det er beklagelig at dette ikke også har omfattet dem under 18 år. Det har regjeringen en unik mulighet til å rette opp nå, sier Horn

Relatert

Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Dette er den tredje, og siste, evalueringen av partienes programmer innenfor områder Voksne for Barn har som prioritet. Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor? Tidligere har vi sett på områdene «barnefattigdom» og «psykisk helse og livsmestring i skolen». Nå har tiden kommet for en gjennomgang av resterende punkter […]

Les om Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Nå er turen kommet til psykisk helse og livsmestring i skolen. Tidligere har vi vurdert partienes politikk på barnefattigdom. I våre vurderinger har vi utelukkende tatt utgangspunkt i partienes programmer. – Partiprogrammene viser oversikten over hva de […]

Les om Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Først ut er partienes tiltak mot barnefattigdom.

Les om Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Å styrke økonomien til bykommuner og støtten til barnefamiliene er en viktig del i kampen mot barnefattigdom.

Les om Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Levekårsutfordringer går i arv. Hele 1 av 3 av ungdommene vi har snakket med som står utenfor jobb eller studier har vokst opp i en lavinntektsfamilie.

Les om Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Skolen må få mulighet til å ivareta sårbare barn

Skolen er avgjørende for å forhindre utenforskap blant barn og unge. For å kunne ivareta sårbare barn på en god måte trengs det mer kunnskap blant de ansatte.

Les om Skolen må få mulighet til å ivareta sårbare barn