Full støtte til mobilfrie skoler

Anbefalingen om mobilfrie skoler er et viktig tiltak både for et godt klassemiljø og et godt læringsmiljø.

– Dette er akkurat hva vi har ønsket, og vi er glade for at både kunnskapsministeren og Utdanningsdirektoratet har handlet så raskt, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn. – Når vi vet at mobilbruk i skolen går ut over både læring og klassemiljø, og ikke minst at det bidrar til mobbing, er det et åpenbart behov for en tydelig standard for hvordan det skal være i klasserommene våre.

– Dagens situasjon er at elever ved ulike skoler opplever helt ulike regler for dette. Nå vi vet at mobilbruk har så mange negative konsekvenser, er det vanskelig å forstå hvorfor det skal være opp til hver enkelt skole å bestemme dette selv. Dette handler først og fremst om hva som er best for elevenes hverdag, fortsetter Horn.

– Det er selvsagt langt fra slik at dette løser alle problemer, spesielt med mobbing, men det er et viktig steg på veien. En vel så viktig del av jobben må gjøres på hjemmebane. Vi håper derfor at mange foreldre tar dette som et varsku om at det er gode grunner også for dem til å ta litt mer kontroll over barnas mobilbruk.

Du kan lese mer om Voksne for Barns syn på mobilfrie skoler, og synspunkter fra elever/ungdom både for og imot, her,