2000-tallet

Økt offentlig satsing ga muligheter for Voksne for Barn til å være en sentral og viktig aktør i arbeidet for barns psykiske helse.

LEK: Volleyball i hagen på 2000-tallet. Foto: Henning Romsaas

På bakgrunn av Stortingsmeldingen om tilstanden for psykiatrien kom Opptrappingsplan for psykisk helse for 1999–2008. Med planen fulgte det også økonomiske midler. Satsningen fikk enorm betydning både i samfunnet og for organisasjonen.

Voksne for Barn ble anerkjent som brukerorganisasjon for barn og unge innen psykisk helse og fikk derfor en sentral plassering i Helsedepartementets referansegruppe for planen. Brukermedvirkning var vesentlig i planen.

Det var viktig for organisasjonen at alle som har en aksje i barns psykiske helse skulle være målgrupper i tiltakene, det vil si både foreldre, fagpersonell i tjenestene og ikke minst barn og unge selv.

Det var tre hovedområder Voksne for Barn kunne realisere med offentlig støtte gjennom opptrappingsplanen:

  • Tiltak rettet mot forebygging – barn som pårørende spesielt
  • Brukermedvirkning og styrking av organisasjonen
  • Tiltak rettet mot skoler – psykisk helse i skolen, helsefremmende perspektiv

Familier som strever

Først i perioden (1999–2004) driftet Voksne for Barn et omfattende opplæringsprogram, Når barn har psykisk syke foreldre. Det innebar åtte måneders opplæring av totalt 2500 fagfolk, og 250 veiledere til undervisningen som besto av samlinger og gruppeopplæring.

Programmet ble utviklet av Voksne for Barn og finansiert i sin helhet av Helsedepartementet.

Situasjonen for barn som vokser opp med ulike belastninger i familien var viktig for organisasjonen på 2000-tallet. Utenforskapet som rammer barn i fattige familier og konsekvensene det kan få for fremtiden og den psykiske helsa, bekymret oss.

Politisk påvirkning nytter

Helsefremmende arbeid – å styrke det enkelte barn der hvor alle barn er, var og er et svært viktig felt for oss.

Vår fanesak fra begynnelsen av 2000-tallet var å bidra til barns rett til å bli hørt, blant annet gjennom å løfte frem barn og unges stemme og egne erfaringer. Dette resulterte i viktige budskap som nådde ut, og mange tjenester gjør nå dette systematisk og har etablert råd og utvalg hvor også unge brukere er representert.

I 2008 ga vi ut første hefte basert på høringer med barn og unge, Skriv for livet. De målbærer deres egne opplevelser med å vokse opp i ulike livssituasjoner. F.eks. rusmisbruk hos foreldre, fattigdom osv.

Sosialpolitiske utspill knyttet til vårt kunnskapsgrunnlag er sentralt for organisasjonen. I 2000 ble Barn i Norge-rapporten utgitt for første gang. Formålet var å løfte frem sosialpolitisk sentrale tema for barn og unges psykiske helse, slik at myndigheter, politikere og fagfolk skulle korrigere sin oppfølging av barn og unges psykiske helse (se eget oppslag om Barn i Norge-rapporten på side 24 og 25).

Zippys venner

I 2004 inngikk Voksne for Barn samarbeidsavtale med britiske Partnership for Children (UK) for å drive og utvikle Zippys venner i Norge. Livsmestringsprogrammet startet først for elever 5–7 år, men omfatter nå hele 1.–4. trinn. I dag deltar omlag 700 skoler i Zippys venner.

Slik kan du støtte arbeidet vårt

Bli medlem

Vil du være med og sørge for at barn i Norge får en god og trygg oppvekst? Som medlem gir du livsviktig støtte til sårbare barn og unge. Jo flere vi har i ryggen, jo mere får vi gjort!

Bli medlem

Gi din gave

Barndommen er kort men av avgjørende betydning for resten av livet! Barn som vokser opp med rus, mobbing, vanskelige familieforhold og annen utrygghet trenger flere voksne som deg. Voksne som bryr seg. Din gave bidrar til at flere barn får en trygg oppvekst og god psykisk helse.

Gi din gave

Start din egen innsamling

Når du inviterer dine kjente og kjære til å dele ditt engasjement for barn, blir vi enda flere voksne som står sammen!

Start din egen innsamling

Relatert

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen

Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. Vi har laget en lærerveiledning om hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev.

Les om Flyktningbarn i klassen?

Ungdom om å bo alene

Når ungdom flytter for seg selv er det mye nytt å ta ansvar for. Som kosthold, orden og egen økonomi. Ungdom vi har snakket med ønsker at de var bedre forberedt.

Les om Ungdom om å bo alene

Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Les om Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Tar av på TikTok

På kort tid har Voksne for Barn gått viralt på det sosiale mediet TikTok. Med følelser på agendaen nærmer vi oss en million visninger, og det bare siden nyttår. Responsen har vært over all forventning, følelser fenger!

Les om Tar av på TikTok

Ønsker klarere språk

Del 3: Voksne for Barn er opptatt av om NAV oppleves tilgjengelig og ungdomsvennlig. Også når Covid-19 endrer det meste.

Les om Ønsker klarere språk