Forsiden 152

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som siden 1960 har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

Bli medlem
Skolestart på Drømmeskolen

Skolestart med Drømmeskolen

Oppstart på nytt skoleår kan være hektisk for mange. På Nordpolen skole i Oslo bidrar elevmentorene til at flere skal få en god start på skoleåret.

De er en Drømmeskole, det betyr at de jobber med å fremme god psykisk helse, inkludering og mestring.

Les mer

Verdensdagen for psykisk helse

Hvert år lager Voksne for Barn undervisningsopplegg for skole og barnehage til bruk på Verdensdagen for psykisk helse. Årets opplegg er nå klart.

Verdensdagen for psykisk helse

Den store dagen for de små

Arbeidet for en inkluderende skole – og den livsavgjørende kampen mot utenforskap – må starte første skoledag.

Den store dagen for de små

En god skolestart er ikke bare skolens ansvar

Å være en del av fellesskapet er avgjørende for at elevene skal trives på skolen og grunnlaget legges fra første dag. Dette er ikke bare skolens, men alle voksne rundt eleven sitt ansvar.

En god skolestart er ikke bare skolens ansvar

Fellesskapets svar

La oss svare på den mulige terroren i Oslo med å bli det mest åpne samfunnet vi kan bli.

Fellesskapets svar

Barn som pårørende

Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Voksne for Barn har fått 500 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt viktige prosjekt «Pip-klubben»! Det gjør at vi får prøvd ut tiltaket i enda flere aktuelle kommuner.

Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Tilbud og verktøy

Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. Vi har laget en lærerveiledning om hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev.

Flyktningbarn i klassen?

Ressursside mot mobbing

Her har vi samlet våre hovedressurser i arbeidet mot mobbing.

Ressursside mot mobbing

Tilbud og verktøy

Egen portal for medlemmer

Voksne for Barn har en egen portal for våre medlemmer. Her finnes metoder og verktøy, tips og triks, og sist, men ikke minst, flere av våre digitale foredrag.

Egen portal for medlemmer

Råd til østeuropeiske foreldre

Voksne for Barn tilbyr rådgivning om barn og unge på polsk, litauisk og russisk til østeuropeiske foreldre i Norge.

Råd til østeuropeiske foreldre

Besøk vår nettbutikk

Trenger du inspirasjon? I nettbutikken finner du heftene våre, bøker, «Hei-spillet», selvhjelpsverktøyet «Psykologisk førstehjelp», unike plakater og fine gaver.

Overskuddet går til vårt arbeid for barn og unge. 

Til nettbutikken

Våre støttespillere

Annonser