Meg og familiene mine

Samvær og kontakt med foreldre kan være vanskelig å snakke om i et nytt fosterhjem. Meg og familiene mine er et utgangspunkt for fosterbarn, foreldre og fosterforeldre til å snakke om temaet.SAMVÆR: Hvor ofte, og hvordan samvær og kontakt mellom fosterbarn og biologiske foreldre skal foregå kan være vanskelig å snakke om i en ny fosterfamilie.

I Meg og familiene mine møter vi familien Henriksen, som noen allerede kjenner fra filmen Snakk om det!. Arne er familiens nye fosterbarn. Han fyller snart ti år, og er i gang med bursdagsplanleggingen. Dette er ikke så lett, verken for Arne, mamma eller fosterforeldrene.

Handlingen i filmen kretser rundt hvor ofte, og hvordan samvær og kontakt skal foregå. Den tar for seg viktigheten av forutsigbarhet, planlegging og tygge rammer, for alle parter.

Å snakke om disse temaene kan styrke relasjon og kommunikasjon mellom fosterbarn, fosterforeldre og foreldre. Meg og familiene mine er et utgangspunkt for å starte denne samtalen. Filmen, og det tilhørende veiledningsheftet, kan gjøre det lettere å snakke om det som bør snakkes om, når et barn har flere familier å forholde seg til.

Voksne for Barn har hatt møter med både fosterbarn, biologiske foreldre og fosterforeldre i arbeidet med å lage innholdet til Meg og familiene mine. Temaene filmen tar opp baserer seg på utfordringer disse familiene har møtt.

Info om filmen

 • Målgruppe

  Fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for voksne.

 • Veiledningshefte

  Last ned

 • Andre filmer i denne serien

  Snakk om det!

  Nytt hjem – ny skole