Nytt hjem – ny skole

At hverdagen på nye skole fungerer kan være avgjørende for om en fosterhjemplassering blir vellykket eller ikke. Filmen Nytt hjem – ny skole er et nyttig verktøy for både skole, barnevern og fosterhjem.

VANSKELIG OVERGANG: Mange barn som flytter i fosterhjem må også begynne på ny skole. Barnevern, skole og fosterfamilier kan gjøre overgangen lettere.

Hvordan oppleves det for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole? Hva skal til for å gjøre overgangen og skolehverdagen så bra som mulig? Hva kan skole og barnevern gjøre for å forberede dette på en god måte? Dette kan være av svært stor betydning for hvordan den nye hverdagen til barnet blir i fosterhjemmet.

Siden forrige film Meg og familiene mine, har fosterfamilien Henriksen fått enda et fosterbarn. Linnea på ti år har vært hos familien gjennom sommeren, og begynte på ny skole etter ferien. Det har nå gått et par måneder, men skolehverdagen er fremdeles ikke så lett for Linnea. Lærer Mona synes også det er utfordrende. Fostermor Astrid bekymrer seg, mens storebror Arne, som nå er godt etablert i familien, gjerne vil være en god støtte for den nye fostersøsteren sin.

Filmen er et utgangspunkt for å snakke om hva som er viktige for å skape en så god skolehverdag som mulig for barn i fosterhjem. Utfordringene som tas opp i filmen er også overførbare til barn som flytter i institusjon.

I veiledningsheftet er det refleksjoner og spørsmål som kanskje kan være til nytte når dere ser filmen. Refleksjonene er i hovedsak skrevet med barna som målgruppe. Allikevel er alltid de voksne som må ta ansvar for samtalen. Mange av refleksjonsspørsmålene kan også være nyttige for de voksne å drøfte og reflektere rundt seg i mellom.

I tillegg har vi denne gangen laget noen refleksjonsspørsmål som retter seg særlig til de voksne (foreldre, fosterforeldre, fagfolk) og til skole og barnevern.

Info om filmen

 • Målgruppe

  Fosterbarn, fosterforeldre, fostersøsken, skole og barnevern. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for voksne.

 • Veiledningshefte

  Last ned

 • Andre filmer i denne serien

  Snakk om det!

  Meg og familiene mine