Snakk om det!

Det kan være vanskelig for barn å snakke med de voksne når de flytter inn i en ny fosterfamilie. Snakk om det! er et utgangspunkt for å starte samtalen, og for å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre.


Snakk om det! er et hjelpemiddel for å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre.

Mange av de unge menneskene vi møter som har erfaring med å bo i fosterhjem, forteller om sin usikkerhet når det kommer til det å snakke med voksne. Noen har vanskelig for å stole på voksne, eller har ingen opplevelse av at de voksne går an å snakke med. Flere av dem har opplevd mange tillitsbrudd, og det å bli snakket over hodet på. Det er dessuten vanskelig å finne ord, og ta initiativ til samtale.

Å få erfaringer på at samtale er mulig, at det er greit å være uenige og se forskjellig på ting at ens meninger er ønsket og verdsatte, er viktig lærdom for barn og unge. Det tilhørende veiledningsheftet inneholder refleksjoner og spørsmål som kan vært til hjelp i samtalene.

Temaer fra de unge selv

Voksne for Barn har snakket med flere unge som har erfaringer med å bo i fosterhjem. Ungdommene valgte ut tema som de synes det viktig å kunne snakke godt om. Også fosterforeldre har bidratt med sine erfaringer til filmen. 

Vi håper at Anne sin historie kan fungere som en døråpner til samtale om små, store og viktige ting. Det kan noen ganger være lettere å snakke om de på filmen enn seg selv, i alle fall som et utgangspunkt.

Info om filmen

 • Målgruppe

  Fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for voksne.

 • Veiledningshefte

  Last ned

 • Andre filmer i denne serien

  Meg og familiene mine

  Nytt hjem – ny skole