Hvordan drive forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og incest

I arbeid med barn og unge kan det ofte ligge en urolighet over hva det er vi ikke ser eller oppdager. Seksuelle overgrep vet vi det ofte tar mange år før kommer frem. Faktisk så er gjennomsnittstiden 17,5 år fra første overgrep skjer til det blir fortalt til noen. Så hvordan kan vi være med å minske de 17,5 årene?

Gjennom dette kurset ønsker vi å gi deg trygghet og kunnskap til å vite hva du kan se etter hos barn som bærer på en overgrepshistorie. Når du kjenner på en uro i magen overfor et barn, hvordan kan du følge det opp videre? Det er viktig at du som voksen får kunnskap til å stå i dette, men det er også viktig at de unge får mye av den samme kunnskapen. På den måten kan vi være med å forebygge ved å gi barn og unge et språk og en mulighet til å stille spørsmål og å snakke om tematikken.

Høsten 2019 lanserte Voksne for barn en film om vonde hemmeligheter, vennskap og håp.

Henri er en film til bruk i forebyggende undervisning mot vold og seksuelle overgrep i ungdomsskole Vi kommer til å bruke denne aktivt på kurset. Du kan se filmen her.

Som kursdeltager vil du både få en innføring i hvordan holde en slik undervisning i klasserommet samt god kjennskap til et viktig tema som du kan dele videre med de barn og unge du møter gjennom arbeidet ditt.

Kurset er et samarbeid mellom Voksne for Barn og Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep (Smiso).

Relatert

Undervisningsopplegg

Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Henri

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Barn kan noen ganger synes det er vanskelig å snakke med voksne når de har det vanskelig. Slik får du i gang samtalen.

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Undervisningsopplegg

Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Hjelp, pappa slår