Skoleprogrammer

Gjennom skoleprogrammene våre får elevene systematisk opplæring i livsmestring. Det skaper et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet. Der de får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsa til den enkelte elev fremmes.