Drømmeskolen – livsmestring i skolen

Drømmeskolen - livsmestring i skolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler.

Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, der de får brukt ressursene sine, og hvor den psykiske helsa til den enkelte elev fremmes.

Om Drømmeskolen

Om Drømmeskolen

Hvordan starte med Drømmeskolen

Hvordan starte med Drømmeskolen

Elementer

Elementer

Har du spørsmål om Drømmeskolen?

Veronica Pedersen

Telefon: 940 81 937 E-post: veronica.pedersen@vfb.no

Veronica Pedersen

Nina Grindheim

Telefon: 934 33 667 E-post: nina.grindheim@vfb.no

Nina Grindheim