Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler.

Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, der de får brukt ressursene sine, og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes.

Les mer

Om Drømmeskolen

Om Drømmeskolen

Elementer

Elementer

Oppstart

Oppstart

Har du spørsmål om Drømmeskolen?

Nina Grindheim

Telefon: 934 33 667 E-post: nina.grindheim@vfb.no

Nina Grindheim

Merete Borg

Telefon: 995 14 349 E-post: merete.borg@vfb.no

Merete Borg

Nina Tande Ditlefsen

Telefon: 452 14 044 E-post: nina.tande.ditlefsen@vfb.no

Nina Tande Ditlefsen