Hvordan starte med Zippy

Skoler og kommuner som ønsker å starte med Zippys venner må først inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn.

Etter mange års implementering og spredning av livsmestringsprogrammet Zippys venner 1.-4. trinn, vet vi mye om betydningen av god forankring lokalt for at effekten og gjennomføringen skal bli best mulig. Dette gjelder både i klassen og på skole- og kommunenivå.

Før man kan starte med Zippys venner må det inngås en intensjonsavtale med Voksne for Barn. Dette innebærer en gjensidig forpliktelse over minimum 4 år. Avtalen kan gjøres på to ulike nivåer: En Kommuneavtale eller en skoleavtale.

Viktige komponenter for lokal forankring:

  • Beslutningsprosess: Skoler og kommuner har vurdert og besluttet å bruke Zippys venner for å fremme god psykisk helse og økt livsmestring i skolen.
  • Lederforankring på skole- og kommunenivå: Roller og ansvar for de som skal ha et overordnet koordineringsansvar avklares.
  • Etablering av ressursgrupper: I forbindelse med oppstart av Zippys venner skal det etableres en tverrfaglig ressursgruppe hvor alle aktører med roller og ansvar er representert. Ressursgruppas rolle er å bidra til lokal forankring ved å gjennomføre veiledning og erfaringssamlinger for lærere, samt ved å holde opplæring for nye deltagere i Zippys venner
  • Opplæring fra Voksne for Barn:
    • 2 dagers opplæring for skoleledere, lærere, helsesykepleiere, PP-rådgivere og andre deltagere i Zippys venner
    • 2 dagers ressursopplæring for kommunal eller regional ressursgruppe.

Opplæring, veiledning og erfaringsdeling for skoleledere, lærere, helsesykepleiere, PP-rådgivere og andre deltagere i Zippys venner har som mål å bidra til god lokal forankring.

Vår erfaring er at de fleste bygger kompetansen videre og etablerer solide strukturer lokalt. Voksne for Barn tilbyr opplæring og støtte til kommuner for å kunne bygge opp denne kompetansen, og støtte dem i arbeidet.