Ressursside mot mobbing

Her har vi i Voksne for Barn samlet noen av våre viktigste ressurser i arbeidet mot mobbing. Mange foreldre og ansatte i skole har tatt kontakt om bistand med ulike spørsmål knyttet til temaet. Vi håper denne ressurssiden vil være til hjelp.

Veronica Pedersen – Mobbing i skolen (03:21)

Barnas Jurist – Barns rettighet i forbindelse med mobbing (11:14)

Ingrid Lund – Foreldre som ressurs i arbeidet mot mobbing (22:50)

Anne Helgeland – Forebygging av mobbing i barnehagen (45:19)

Ressursside mot mobbing

Råd og tips – Mobbing

Når et barn blir utsatt for mobbing, vil det påvirke hele familien. Støtte fra foreldrene kan virke beskyttende mot å utvikle psykiske plager hos barn som har opplevd mobbing.

Les våre råd og tips innenfor temaet mobbing

Våre tiltak for livsmestring i skolen

Zippys venner – livsmestring i skolen

Zippys venner – livsmestring i skolen

Passport – livsmestring i skolen

Passport – livsmestring i skolen

Drømmeskolen – livsmestring i skolen

Drømmeskolen – livsmestring i skolen
Blir barnet ditt mobbet?

Til deg som har et barn som blir mobbet

Vi gjennomførte en undersøkelse med foreldre som har barn som har blitt eller blir mobbet. Hva synes de var viktig og hva kunne de ønske hadde blitt gjort? Over 500 svarte. De kom med både historier om erfaringer og gode råd til andre foreldre i samme situasjon. Dette har vi samlet sammen i dette heftet.

Gå til heftet "Til deg som har et barn som blir mobbet"