Medieutspill

Her finner du blant annet våre høringssvar, kommentarer og kronikker.

Siste artikler om Medieutspill

Ja, vi trenger sunn fornuft

Det er ikke "sunn fornuft" å behandle barn etter hudfarge. Vi svarer Per-Willy Amundsen (FrP) om prøveprosjekt mot etnisk profilering.

Et barns historie

Et samfunn måles på hvordan vi tar oss av de mest sårbare. Også når de har begått urett – spesielt når de er barn.

Den store dagen for de små

Arbeidet for en inkluderende skole – og den livsavgjørende kampen mot utenforskap – må starte første skoledag.

Fellesskapets svar

La oss svare på den mulige terroren i Oslo med å bli det mest åpne samfunnet vi kan bli.