Medieutspill

Her finner du blant annet våre høringssvar, kommentarer og kronikker.

Siste artikler om Medieutspill

Nasjonal dugnad for krigsflyktninger

I løpet av året kan flere titalls tusen ukrainske krigsflyktninger bli våre nye medborgere. Mange av oss vil få muligheten til å gjøre en positiv forskjell.

Barnevern i krise

Barnevernet er på vei inn i en alvorlig tillitskrise. Mange sårbare barn er avhengige av at ansvarlige politikere nå tar grep.

Et vingeklippet barnevern?

Advokat Geir Kjell Andersland, tidligere fylkesnemndsleder og regiondirektør i Bufetat, går i Klassekampen 20. april inn for at barnevernet skal miste tvangsmyndigheten. Vi er enige i Anderslands beskrivelse av problemet, men vil advare mot løsningen.