Voksne for Barn støtter aktivitetsplikt

Regjeringen foreslår aktivitetsplikt ved mobbing i barnehagen i den nye barnehageloven. Det støtter Voksne for Barn.

Tatt på alvor: Christian Hansen i Voksne for Barn mener en slik lovendring vil vise at barnehagebarna blir tatt på alvor.

– Dette lovforslaget viser at barnehagebarna blir tatt på alvor. Det er på høy tid at barnehagene skal forholde seg til samme lovverk mot mobbing som skolene allerede gjør. Mange barnehager har klare og gode rutiner ved mobbing, men det gjelder dessverre ikke alle, sier Christian Hansen, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Regjeringen foreslår en nulltoleranse mot mobbing i den nye barnehageloven, og vil med det innføre aktivitetsplikt for barnehagene, det vil si at barnehagen må handle dersom de får informasjon om at et barn mistrives.

I dag opplever mellom 5 og 12 prosent av barn i barnehage mobbing.

Bør vurdere klageinnstans

– En slik lovfesting vil gjøre at foreldrene kan være sikre på at hvis et barn blir mobbet eller føler seg utrygg, har barnehagen plikt til å sette i gang prosesser for å stoppe dette, sier Hansen.

– Det er et viktig steg i riktig retning.

Tross aktivitetsplikt vil man ikke ha samme muligheter til å klage som i skolen. Mens man i skolen har mulighet til å klage til Fylkesmannen, må alle klager på barnehagers håndtering av mobbesaker rettes til kommunen.  

Voksne for Barn mener derfor at en liknende ordning bør vurderes for barnehagebarna for å sikre en lik behandling av mobbesaker.

Lovforslaget er nå ute på høring, med frist i november.