1980-tallet

Fra dette tiåret fremsto Mental Barnehjelp som en organisasjon som arbeidet for alle barns psykiske helse, selv om mange nok forbandt navnet med at psykisk syke var hovedfokus.

PÅ TUR: Fuglemating i Slottsparken rundt 1980. Foto: Henrik Ørsted/Oslo Museum

I 1987 ble enda en stor milepæl for organisasjonen oppnådd. Lovforbud mot psykisk og fysisk mishandling av barn ble vedtatt. Dette hadde og har hatt en enorm stor betydning for vårt syn på barn.

Norge er den dag i dag under press fra mange land og den Europeiske menneskerettighetsdomstol for hvor grensa skal gå når det gjelder beskyttelse av barn. Det er en pågående diskusjon hva som er til barnets beste.

Fremveksten av barnepsykologien på 80-tallet understreket hvor viktige foreldre var for sine barn, og mange nye tiltak ble preget av dette. Foreldrene trengte informasjon om barns behov – og det gjaldt alle.

Foreldretiltak

  • Foreldretjenesten – grupper for foreldre rundt om i landet
  • Medlemsbladet Foreldrenytt
  • Foreldreboden – lekebutikk og servicesenter i Oslo
  • Foreldrekurs

Organisasjonen hadde på denne tida lokallag/-grupper 15–20 steder i landet, for det meste basert på frivillig innsats.

Folkeaksjonen for barn

Mental Barnehjelp tok i 1986 initiativet til Folkeaksjonen for barn. Formålet var bedre barneomsorg og 40 organisasjoner og fire departement sluttet seg til aksjonen som ble avsluttet i 1990. Denne aksjonen skulle sette søkelys på barns behov og viktige løsninger for barneomsorgen gjennom at arbeidsliv og oppvekstpolitikken måtte tilpasses hverandre.

Lavmælt om det mentale

Et tankekors er at selve organisasjonen med navnet Mental Barnehjelp ikke var så synlig på 80-tallet. Man markedsførte tiltakene først og de hadde utelukkende, foruten Sinnets helse, ordet foreldre i navnet. Ordet mental fikk aldri noen god klang i det norske språket og ble nok oppfattet som knyttet til psykisk sykdom. Dette harmonerte dårlig med at man ønsket å nå alle foreldre med helsefremmende og forebyggende virksomhet, og organisasjonens navn ble derfor underkommunisert.

VERDT Å MERKE SEG

Spesifisering i barneloven i 1987 – Ikke lov å utsette barn for fysisk eller psykisk vold.

Bedre barneomsorg for alle barn hjemme og i møte med det offentlige.

Lovendring for voldsutsatte barn – Refselsesretten ble opphevet i 1972, uten at det ble innført forbud mot å bruke fysisk avstraffelse. For å gjøre det helt klart at det ikke er tillatt å bruke vold i oppdragelsen, ble forbudet i Barneloven § 30 tredje ledd tatt inn i 1987.

Foreldretjenesten startet i 1986 – Tilbud til aktive medlemmer som et interesseorgan og foreldrenettverk. Gikk over til å bli lokallag etter 1993.

Foreldrenytt – Medlemsblad for aktive i Foreldretjenesten.

Foreldrekurs har eksistert gjennom hele organisasjonens virke, i varierende former og med ulike tema.

Slik kan du støtte arbeidet vårt

Gi en minnegave

Mange ønsker å gi en minnegave til en sak som avdøde brydde seg om.

Gi en minnegave

Bli medlem

Vil du være med og sørge for at barn i Norge får en god og trygg oppvekst? Som medlem gir du livsviktig støtte til sårbare barn og unge. Jo flere vi har i ryggen, jo mere får vi gjort!

Bli medlem

Bli barndomsvenn

Som barndomsvenn er du med på å gi voksne mer kunnskap om barn og deres behov. Lære dem til å se alle barn, og i særdeleshet de som trenger ekstra omsorg.

Bli barndomsvenn

Relatert

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen

Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. Vi har laget en lærerveiledning om hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev.

Les om Flyktningbarn i klassen?

Ungdom om å bo alene

Når ungdom flytter for seg selv er det mye nytt å ta ansvar for. Som kosthold, orden og egen økonomi. Ungdom vi har snakket med ønsker at de var bedre forberedt.

Les om Ungdom om å bo alene

Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Les om Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Tar av på TikTok

På kort tid har Voksne for Barn gått viralt på det sosiale mediet TikTok. Med følelser på agendaen nærmer vi oss en million visninger, og det bare siden nyttår. Responsen har vært over all forventning, følelser fenger!

Les om Tar av på TikTok

Ønsker klarere språk

Del 3: Voksne for Barn er opptatt av om NAV oppleves tilgjengelig og ungdomsvennlig. Også når Covid-19 endrer det meste.

Les om Ønsker klarere språk