Lansering av ungdomspanelet

Voksne for Barn lanserte nylig vårt nye ungdomspanel, et tiltak for å styrke barn og unges stemme i saker som gjelder dem.

– Det er krise i mange barns liv. Antallet barn og unge som sliter psykisk har økt. Antallet barn som lever i fattigdom har økt. Kritikken av barnevernet fra flere hold innebærer en tillitskrise til hvordan barnevernet skjøtter sitt ansvar for mange barn i sårbare situasjoner. Hva bør være veien videre? Alle løsninger må begynne med å spørre dem det gjelder, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Les også: Tøff ungdom

– Barn og unge har viktig kunnskap om systemene de er i. Ungdomspanelet er et tiltak for å gi ungdommer gode kanaler til å være med på å skape positive endringer, så både politikere og offentlige tjenester som skole, psykisk helsevern, barnevern og NAV kan lære av deres erfaringer, fortsetter Horn.

På lanseringsseminaret satte ungdommene selv premissene. De valgte ut de tre temaene de mener er viktigst, nemlig psykisk helse for barn og unge, utfordringer med barnevernet og familiefattigdom.

Les mer om ungdomspanelet, og om lanseringsseminaret.

Ungdomspanelet – fra lanseringen