Vanlig, men vanskelig

Årets Barn i Norge-rapport tar for seg samlivsbrudd sett fra barns perspektiv. Les rapporten her.

Vanlig, men vanskelig

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn at foreldrene går fra hverandre. Hva er barn og unges opplevelse av samlivsbrudd, og hvilke konsekvenser har det for deres livskvalitet og psykiske helse? Hvor godt forstår vi voksne hva barna står oppe i, og i hvilken grad får barn og unge den hjelpen de trenger?

– Mange barn opplever foreldrenes samlivsbrudd som et sjokk som får gjennomgripende konsekvenser for deres hverdagsliv og psykiske helse, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Et hovedfunn i årets Barn i Norge-rapport er at foreldre i mindre grad rapporterer om negative konsekvenser for barna og mer positivt blant annet om egen kommunikasjon med dem, sammenlignet med svarene fra barns perspektiv. 

– At det er en rekke signifikante forskjeller i barn og foreldres opplevelser av grunnleggende forhold knyttet til både barnas psykiske helse og kommunikasjonen mellom foreldre og barn, må være en vekker for mange foreldre. Manglende forståelse hos mange foreldre risikerer å bidra til at barna ikke får den støtten fra foreldrene som de trenger, og til at foreldrene heller ikke prioriterer å forsøke å finne den hjelpen de trenger, fortsetter Horn.

– Samtidig ser vi at samfunnet trenger å stille mer opp for disse barna. En tredjedel av barna savnet psykologisk støtte, og bare et lite mindretall opplevde at skolen tilrettela for dem. Vi må klare bedre enn dette. 

– Samlivsbrudd er en krevende situasjon også for foreldre. Formålet vårt er ikke å heve en moralsk pekefinger mot foreldre, men å gi foreldre og alle andre voksne omkring barna, best mulig forutsetninger for å ivareta dem, avslutter Horn.

Les rapporten her.

Grunnlaget for rapporten er en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Voksne for Barn, og erfaringer fra unge i vårt tiltak Ungt nettverk. 

Voksne for Barn har i mange år engasjert seg i situasjonen for barn som opplever at foreldrene skiller seg eller flytter fra hverandre. Dette har vi blant annet gjort gjennom tiltaket Skilsmissegrupper i skolen, som er et opplegg som helsesykepleiere kan bruke for å gi et gruppetilbud til barn og unge som opplever eller har opplevd samlivsbrudd.

Rapporten ble lansert under en konferanse 5. mars 2024.

Du kan laste ned statistiske tabeller med samtlige funn her:
Svar fra barneperspektivet
Svar fra foreldreperspektivet