Forsiden 165

Trygge voksne,
trygge barn

Aktuelt

Mening

Barn må bli hørt

I så mange situasjoner i barns liv ligger makten hos de voksne. Retten til medvirkning er den viktigste muligheten barn og unge har til å utøve innflytelse over beslutninger som kan være helt avgjørende for livet deres, skriver generalsekretær i Voksne for Barn, Signe Horn.

Automatisk kladd 2

Råd og tips

Minoritetsstress, rasisme og psykisk helse

Det å bli behandlet annerledes på grunn av hudfarge, religion eller etnisitet er en stor psykisk belastning. Det er allikevel mye du som voksne kan gjøre for å styrke den psykiske helsa til barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Kurs og arrangementer

Hva vi mener

Vi jobber for politisk endring

Barn og unge har ikke samme mulighet til demokratisk deltakelse som voksne. Vi jobber derfor politisk for å gjøre barns stemme hørt. Les mer om hva vi mener og hva vi jobber for i vår politiske plattform.

Annonser fra våre støttespillere: