ROM

ROM er en felles læringsarena der fagfolk og pårørende/berørte møtes til likeverdig dialog.

Formålet med ROM er at hjelpeapparatet skal tilby best mulige tjenester til de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. Dette gjøres gjennom gjensidig utveksling av kunnskap og erfaringer for å utbedre praksis.

ROM er en egnet modell for å operasjonalisere medvirkning på systemnivå og gir økt tverrfaglig og tverretatlig forståelse.

Hvert møte skal være et ROM for dialog, likeverd, erfaringsdeling, kunnskapsutvikling, samarbeid, læring og endring.

 • Pårørende/fagfolk kommer og deler sin kunnskap og sine tanker, og det er også fullt mulig å delta på ROM uten å si noe.
 • ROM varer i ca. 2 ½ time og styres av en møteleder.
 • Hvert møte har fokus på et hovedtema for erfaringsutveksling.
 • Kvelden innledes med et bidrag fra en fagperson og en pårørende ut fra kveldens tema.
 • Hvert ROM har en referent som skal fange opp viktige momenter å bringe videre (anonymisert).
 • Hvert møte er et fortrolig ROM mellom alle deltakerne.
 • Vi sitter i sirkel på ROM. Hver samling er unik, samtidig som alle følger samme struktur.
 • Det er tilknyttet en frivillig støtteperson til hvert ROM som pårørende/berørte/foreldre kan ta kontakt med.
 • ROM er et gratis for deltakerne.

Det er Voksne for Barn som har utviklet konseptet ROM og har ansvar for videreutvikling, implementering og spredning. Vi tilbyr opplæring og oppfølging av ROM til helseforetak, kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere. Tiltaket er finansiert av Helsedirektoratet.

ROM arrangeres nå for ulike grupper pårørende og berørte på følgende steder:

Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Gjøvik kommune

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
 • foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester

Borgestadklinikken, Skien

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus

Trondheim, St. Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Lade behandlingssenter og Trondheim kommune

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
 • partnere/ekspartnere med felles barn med personer som har rusrelaterte problemer

Nittedal kommune

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
 • foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester

Larvik kommune

 • berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus

ROM egner seg også for andre ulike målgrupper.

Informasjonsfilm for pårørende:

Har du spørsmål om ROM?

Karin Källsmyr

Telefon: 911 41 685 E-post: karin.kallsmyr@vfb.no

Karin Källsmyr

Merethe Toft

Telefon: 975 02 953 E-post: merethe.toft@vfb.no

Merethe Toft

Relatert

– Ikke glem barna

Barn med syke foreldre er en spesielt sårbar gruppe. Derfor er det avgjørende at regjeringens nye strategi for pårørende har et gjennomsyrende fokus på barn og unge.

– Ikke glem barna

Barn som pårørende

Skriv for livet

Hva gjør hverdagen vanskelig når man har en mamma eller pappa som er psykisk syk, eller ruser seg?

Skriv for livet

Barn som pårørende

Psykisk syk og forelder

Å være psykisk syk og forelder kan kjennes vanskelig, og mange er bekymret for barna sine. Selv om alt kanskje ikke fungerer som før er det viktig å hjelpe barna med å forstå situasjonen.

Psykisk syk og forelder

Barn som pårørende

Søsken med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom

Å få et familiemedlem som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom påvirker alle i familien. Mange foreldre opplever at de verken orker eller rekker å ta seg tilstrekkelig av de funksjonsfriske barna.

Søsken med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom

Barnefattigdom

Penga og livet

Hvordan oppleves det for et barn å være fattig i verdens rikeste land? I dette heftet forteller barn og unge hvordan fattigdom påvirker deres oppvekst.

Penga og livet

Barn i Norge

Barn i Norge 2014

Barn i Norge 2014 belyser hvordan barn og ungdom rammes når foreldre eller søsken preges av sykdom eller avhengighet.

Barn i Norge 2014