Små barn og samlivsbrudd

De fleste små barn klarer seg bra når foreldrene går fra hverandre, men det er mye dere kan gjøre for å gjøre overgangen lettere.

BYTTEDAGEN: Prøv å finne løsninger sammen som kan gjøre byttedagen lettere for barnet.

At foreldrene flytter fra hverandre er en stor omveltning for små barn. Plutselig må de forholde seg til to ulike hjem, og gjerne ulike rutiner.

For de fleste barn innebærer det at foreldrene går fra hverandre at de får to hjem. Et hos hver av foreldrene. Barn er ofte tilpasningsdyktige, og takler dette greit. Allikevel kan det være utfordrende for barnet å skape sammenheng mellom de to verdene.

Små barn har et grunnleggende behov for å oppleve hverdagen trygg, stabil og forutsigbar. Å jevnlig flytte mellom to hjem rokker ved denne stabiliteten. At foreldrene samarbeider godt er derfor avgjørende for små barn.

Rutiner

Dersom det er store forskjeller mellom de to hjemmene, for eksempel i rutiner og hva man får lov til, krever det store omrokeringer for barnet ved bytter. Da kan det ta noen dager før barnet får roet seg. I denne perioden kan barnet være i dårlig humør, eller ha vanskelig for å sove.

Selv små endringer kan oppleves store. At maten er annerledes, ulike leggetider eller regler for skjermtid. Alle slike små endringer minner barnet på at foreldrene ikke lengre bor sammen. Hver for seg kan disse små endringene virke banale, men summen av alle endringene kan skape utrygghet og gi endringer i humøret. Forsøk å bli enige om så felles rutiner og rammer som mulig, og hold dere til det. I det minste unngå direkte motstridende regler i de to hjemmene.

Snakk om at det er greit å fortelle om hverdagen, og hendelser hos den andre forelderen. Selv om din tidligere partner ikke er en like stor del av ditt liv lengre, er han eller hun en stor del av barnets liv. Vis interesse for hva barnet har å fortelle.

Byttedager

For barn med skilte foreldre er ofte byttedagen en vanskelig dag, og like etter bruddet kan denne dagen være ekstra sår. På den ene siden gleder de seg til å treffe forelderen de har vært borte fra igjen, på den andre er de lei seg for å skulle forlate den de er hos. Denne dagen minner gjerne barnet på den begrensede tiden de har med hver av foreldrene.

På byttedagen kan barnet ha vanskelig for å konsentrere seg, og havner gjerne lettere i krangel med andre barn. Noen får også vondt i magen eller i hodet.

Prøv å finne løsninger som kan gjøre byttedagen lettere sammen med barnet. Om dere foreldre fortsatt er venner kan en felles middag den dagen dere bytter være en hyggelig overgang for mange barn. Om dette er vanskelig kan dere for eksempel finne et hyggelig ritual du og barnet gjør sammen den dagen dere bytter.

Det er allikevel viktig å huske på at vi voksne ikke kan fjerne alle vonde følelser barnet har rundt bruddet, men vi kan være der, og forsikre barnet om at det ikke står alene i det.

Tegn på at barnet har det vanskelig

 • Sinne, frustrasjon, utålmodighet.
 • Sparking, biting, klyping.
 • Tilbaketrekking, lite sammen med andre barn, stille og lei seg.
 • Gråter for ”småting”, engstelig.
 • Sutrete, klengete på voksne, søker tilknytningsforsikring.
 • Regresjon. Barn som er blitt tørre begynner å tisse og bæsje på seg igjen.
 • Dårlig matlyst.
 • Slår seg vrang i påkledningssituasjoner.
 • Klager over ulike ”vondter”, (vondt i magen, vondt i hodet osv).
 • Sover dårlig, trøtt og slapp.

Noen tips:

 • Informer barnehagen om bruddet. Da kan de være litt ekstra oppmerksomme, og gi barna litt ekstra støtte gjennom den tunge perioden.
 • Snakk med barnet om bruddet. Bruk enkle ord og gjenta ved behov.
 • Pass på at dere begge gir barnet mye fysisk kontakt.
 • Jobb med samarbeidet dere imellom. Ikke bruk barnehagen som budbringer.
 • Ikke snakk negativt om den annen part når barnet hører på, selv små gryter har store ører.

Les også:

Bøker om skilsmisse for førskolebarn:

 • Mia-Pia Krokann og Bøhn
 • Mamma og pappa er skilt – om barn og skilsmisse Schmidt Andersen/Hjorth Bønnerup/Mølbak
 • Nå snakker de om skilsmisse, og det er meg det handler om Janet Stenson
 • Nå har jeg fått ny pappa og det er litt forvirrende Janet Stenson
 • Even og skilsmissen Haaland/Landsem
 • Mille og den magiske kringlen Lindstrøm/Bergan
 • Slik var det da Petras foreldre ble skilt Monika Gydal
 • To hjem Masurel/Denton