Konflikt etter bruddet

Konflikter er vanlig etter et samlivsbrudd, men det er viktig å skjerme barna så langt det lar seg gjøre. Barn tåler konflikt en kort periode, men ikke over tid.

Konflikt etter bruddet 3
SLITSOMT: Det å håndtere konflikter tar masse krefter fra et barn.

Konflikt og såre følelser er normalt hos foreldre, hadde det ikke vært noen konflikt der ville det mest sannsynlig ikke endt i et brudd. Men det er viktig at finner en annen måte å få utløp for dine vonde følelser på, en gjennom en konflikt med partneren din. For mange barn er nemlig konflikten mellom foreldrene det verste med et samlivsbrudd.

Konflikten i seg selv er ubehagelig å være vitne til. I tillegg krever det å håndtere konflikter masse krefter fra et barn. Barn blir utrygge når foreldrene er uvenner etter bruddet. De vil ofte prøve å dempe konflikten ved å være lojale mot begge. I tillegg tar mange på seg mye skyld, både for bruddet og for konflikten i etterkant.

Det viktigste dere som foreldre kan gjøre er å jobbe aktivt med samarbeidet dere foreldre mellom. Det er viktig å også tenke gjennom din egen rolle i konflikten, og prøve å jobbe med det du kan endre på. Søk hjelp hos en profesjonell tredjepart dersom dere synes det er vanskelig.

Ulike former for konflikt

De åpenbare konfliktsituasjonene husker mange å skjerme barna for så langt det lar seg gjøre, men barna er også vare for konflikter av mer skjult karakter. At foreldrene oppfører seg kaldt mot hverandre når de møtes, eller ikke snakker skikkelig sammen, er situasjoner som er lettere å overse. Tenk også over kroppsspråket ditt. Blikk, tonefall, sarkasmer og informasjonen mellom linjene tolkes også av barnet.

Barn er svært vare for konflikt mellom foreldrene. De avkoder selv de minste signaler på at noe ikke er helt som det skal. Derfor kan alt fra ansiktsuttrykk, til at mamma ikke spør hvordan man har hatt det hos den andre forelderen, oppfattes som en underliggende konflikt.

En tredje måte er når foreldrene sier negative ting om hverandre, eksplisitt eller mer skjult. Baksnakking gjør barna utrygge, og de får lyst å forsvare den andre forelderen som blir baksnakket. Noen tenker ikke på at barna har ørene på stilk også etter de har lagt seg. Unngå derfor å si negative ting om barnets andre forelder på telefon eller til de du har på besøk om barnet er i huset.

Les også: Hva skal man være oppmerksom på etter bruddet

Om barnet overværer krangler

Det er umulig å unngå at barnet får med seg noen konfliktfylte situasjoner, og i en skilsmissesituasjon vil et barn gjerne være enda mer var på stemninger enn ellers. Det er viktig at du bekrefter barnets opplevelse når dette skjer. Å få høre at ingen ting er galt vi bare svekke barnets tillit til dere. Unngå å dele detaljer med barnet, men si noe som «Jeg og pappa er uvenner for tiden, men det var dumt av meg å skrike til ham, og jeg er lei for at du hørte det. Jeg skjønner det godt om du blir bekymret, men jeg og pappa skal ordne opp i det, og sørge for at det blir bedre.»

Når foreldre er i konflikt kan barnet bli svært oppmerksom på hva de selv gjør eller sier, for å ikke forverre situasjonen, og sette sine egne bekymringer og følelser til side. Derfor er det viktig å forsikre barnet om at dette er noe dere voksne ordner opp i, og at dette ikke er noe barnet trenger å ta ansvar for.   

Å snakke om den andre forelderen

Barn har behov for å være glade i begge foreldre, selv om foreldrene ikke er glade i hverandre lengre. Når foreldrene krangler, og kanskje ikke snakker med hverandre, er det vanskelig for barn å få oppfylt dette behovet. Kjærligheten til mamma eller pappa kan føles feil, når den andre forelderen ikke føler det samme lengre.

Det kan gjøre det vanskelig å dele gode opplevelser man har hatt. Hvis ikke dette blir mottatt med anerkjennelse og interesse fra foreldrene vil barnet begynne å sensurere seg selv og skille de to verdenene fra hverandre.

Dette kan virkelig bli satt på prøve når barnet klager på den andre forelderen i ditt nærvær. Det kan være lurt å ikke gi for mye støtte til slike klager. Snakk heller om hvordan voksne også er ulike, og har ulike meninger om ting. Da lærer barnet å forholde seg til ulike verdier og synspunkter.

Noen tips:

  • Svelg kameler, inngå kompromisser og finn praktiske løsninger! Ta ut frustrasjonen på andre enn den tidligere partneren din.
  • Unngå at barnet havner i en situasjon hvor de må velge hvem de er lojal mot.
  • Ikke la barnet bringe beskjeder mellom de to hjemmene fordi dere har dårlig kommunikasjon. Det kan fort oppstå misforståelser, noe barnet vil få eller påta seg skylden for.
  • Overhold avtaler som inngås.
  • Lytt og bekreft barnets følelser når barnet forteller om gode øyeblikk med den andre forelderen, selv om det kan være vanskelig for deg å høre om.
  • Klær og utstyr kan fort bli en makt, eller kontrollfaktor. Tenk gjennom hva barnet opplever når skiene må bli hos mor, siden det er mor som har kjøpt dem. Hva skal barnet si på skolen eller til vennene sine?
  • Barn tåler ulike regler og forskjeller i oppdragelse. Likevel er det en fordel med like regler i begge hjemmene, og at en tross konflikter, er enige om å opptre skikkelig med gode regler overfor barna.

Se også:

Konflikt etter bruddet

Røde og grønne tanker

Med selvhjelpsverktøyet «Psykologisk førstehjelp» kan barn og ungdom få hjelp til å sortere vanskelige tanker og møte utfordrende situasjoner.