Valg 2021

Utenforskap

Hvilket parti har best politikk for forhindre utenforskap?

Psykisk helse i skolen

Hvilket parti har best politikk for bedre psykisk helse i skolen?

Barn i fattige familier

Hvilket parti har best politikk for å redusere fattigdom?