Valg 2021

Voksne for Barn sin gjennomgang av partienes programmer og løfter før valget 2021.

Siste artikler om Valg 2021

Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Tidligere har vi sett på områdene «barnefattigdom» og «psykisk helse og livsmestring i skolen». Nå har tiden kommet for en gjennomgang av resterende punkter innenfor emnet «Utenforskap». Vi har valgt å vie mest fokus til delområdene mobbing, frafall, barnevern og barn- og ungdomsrettet justispolitikk evaluerer partiene ut ifra stortingsvalgsprogrammene på disse områdene. Evalueringen er gjort […]

Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Nå er turen kommet til psykisk helse og livsmestring i skolen. Tidligere har vi vurdert partienes politikk på barnefattigdom. I våre vurderinger har vi utelukkende tatt utgangspunkt i partienes programmer. – Partiprogrammene viser oversikten over hva de […]

Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Først ut er partienes tiltak mot barnefattigdom.