Ikke et statsbudsjett for psykisk helse i skolen

I forslaget til statsbudsjett for 2024 går regjeringen inn for et overraskende og dramatisk kutt i støtten til arbeidet med psykisk helse i skolen.

Generalsekretær Signe Horn (Foto: Bo Mathisen)

– Det er bemerkelsesverdig hvor stemoderlig brukerorganisasjonene blir behandlet og hvor lite man anerkjenner betydningen av det arbeid frivillig sektor gjør, også på de arenaer hvor vi samarbeider med offentlige tjenester, sier generalsekretær i Voksne for Barn, Signe Horn.

Regjeringen har nettopp presentert en opptrappingsplan for psykisk helse og en satsing på barn og unge blir spesielt fremhevet. Det er derfor svært skuffende at regjeringen samtidig foreslår å nesten halvere tilskuddsordningen for Psykisk helse i skolen med ti millioner kroner. 

Disse millionene skal riktignok overføres til å støtte skolenes arbeid med folkehelse og livsmestring.  Men det regjeringen foreslår her er å flytte midler fra en post til en annen, uten å tilføre noen friske midler til arbeidet med psykisk helse og livsmestring i skolen. Det eneste vi oppnår er å svekke de frivillige og ideelle organisasjonenes innsats.

Signe Horn

Gjennom tilskuddsordningen kan Voksne for Barn tilby alle elever fra 1. klasse på barneskolen og til og med tredje året på videregående helsefremmende tiltak som bidrar til å bygge god psykisk helse og livskunnskap. Våre skoleprogrammer Zippys venner, Eples venner, Passport og Drømmeskolen gir for eksempel elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse, trening i å ta ansvarlige livsvalg og i å mestre utfordringer man vil møte i livet. Skolen får en modell for å kunne jobbe systematisk og skoleomfattende med folkehelse og livsmestring. 

Støtten gjennom tilskuddsordningen har vært helt avgjørende for å kunne utvikle programmet og å kunne spre det til skoler i hele Norge.  

– Hvorfor vil man ikke fortsette å satse på det som man allerede vet virker? I 2023 utgjorde tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen 22 880 000 kr. I år foreslår regjeringen å redusere denne til 13 000 000 kr. For oss betyr det at vi står i fare for at vi ikke kan fortsette et viktig arbeid for barn og unge. For skolene betyr det at de mister godt utprøvde og effektevaluerte metoder. For den enkelte elev vil det bety at de mister livsviktig kunnskap, sier Horn.