Flerkulturell oppvekst

Opplevelsen av aksept og tilhørighet er viktig for alle mennesker. Flerkulturelle barn og unge kan streve ekstra med dette, men det er mye voksne kan gjøre for å hjelpe og støtte barna på en god måte.

Alle aldre

Minoritetsstress, rasisme og psykisk helse

Det å bli behandlet annerledes på grunn av hudfarge, religion eller etnisitet er en stor psykisk belastning. Det er allikevel mye du som voksne kan gjøre for å styrke den psykiske helsen til barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Les om Minoritetsstress, rasisme og psykisk helse

Alle aldre

Hvordan møte et barn som blir utsatt for rasisme?

Rasisme og diskriminering er svært smertefullt for et barn og vil på sikt kunne skade selvfølelsen deres. Derfor er det viktig at barnet ikke må bære på slike hendelser alene, og at følelsene deres blir møtt på en god måte.

Les om Hvordan møte et barn som blir utsatt for rasisme?

Alle aldre

Å flytte til et nytt land

Å flytte til et nytt land er en stor påkjenning for både foreldre og barn. Det er viktig å hjelpe barna med å finne seg ordentlig tilrette i sitt nye hjemland, samtidig som man holder det gamle livet levende.

Les om Å flytte til et nytt land

Alle aldre

Å vokse opp med flere kulturer

Opplevelsen av aksept og tilhørighet er viktig for alle mennesker. For å ha det bra behøver barn og ungdom å være en del av et fellesskap. De trenger å kjenne at de hører til ett eller flere steder.

Les om Å vokse opp med flere kulturer

Alle aldre

Å føle seg annerledes

Flerkulturelle barn kan føle seg annerledes. Da er det viktig å hjelpe barnet med å se styrken i å ha tilhørighet flere steder.

Les om Å føle seg annerledes

Vi svarer på dine spørsmål

Vi besvarer alle typer henvendelser, hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som for eksempel mobbing og sorg.

Rådgiving
Les om Vi svarer på dine spørsmål