Politisk platform

Siste artikler om Politisk platform

Rus blant barn og unge

Likevel er det stadig slik at om lag 50 prosent av norske 15-16-åringer har drukket alkohol det siste året, og en av fem oppgir at de har vært fulle. Innen ungdommene når siste klasse på videregående, oppgir nesten 8 av 10 at de har vært beruset det siste året, ifølge Ungdata 2022. Når det gjelder […]

Klima og miljø

Når mange barn og unge uttrykker sterkere bekymring for framtiden enn før, er denne bekymringen en del av årsaken. Voksne for Barn mener

Barn på flukt

Ett problem som har vedvart i mange år, tross stadig problematisering fra organisasjonshold, er at enslige mindreårige asylsøkere gis omsorg etter to ulike standarder. Mens barn under 15 år er i Barnevernets omsorg, er det Utlendingsdirektoratet som har ansvaret for barn over 15 år. Dette utgjør en diskriminering av mange barn i en svært sårbar […]

Rasisme

En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at personer med minoritetsbakgrunn som opplever diskriminering har en dobbel risiko for psykiske helseplager. Hos barn og unge er det knyttet til høyere risiko for angst, depresjon og psykisk stress. Det er mye voksne kan gjøre for å styrke den psykiske helsen til barn og unge med minoritetsbakgrunn. Minoritetsstress er […]

Sosiale medier

Sosiale medier har knyttet verden tettere sammen. De har endret hvordan vi kommuniserer både i hverdagen og i skole- og jobbsammenheng. For barn og unge kan sosiale medier være en viktig arena både for relasjoner med jevnaldrende, fellesskap og underholdning. På den negative siden åpner de for digital mobbing, kommersielt press, kroppspress og eksponering for […]