Psykisk helse i skolen reddet i budsjettforliket

Psykisk helse i skolen reddet i budsjettforliket

Psykisk helse i skolen er tildelt 19,8 millioner i budsjettet regjeringen og samarbeidspartiene nå er enige om.