Opplæringstilbud når barn er pårørende

Når barn er pårørende forutsettes samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, vårt program har samhandling som utgangspunkt. Hovedperspektivet er barnets behov og barnets perspektiv. Sentralt står samtalen med foreldrene om barnets perspektiv, som ofte er en forutsetning for å kunne komme i en posisjon til å hjelpe barna. Voksne for Barn arbeider for at barn som er pårørende skal bli sett, hørt og fulgt opp.

Delta på kurs vi arrangerer - se oversikt

Når barn er pårørende - vårt tilbud om opplæring:

TiltakMålgruppe

Hvem tilbyr tiltaket

"Når barn er pårørende" et undervisningstilbud til høgskoler. Se beskrivelse av tilbudet:Lærer-, førskolelærer-, helsesøster- og sykepleierstudenterHøgskole sammen med VFB

Barneperspektivsamtalen (BPS)

Kurset Når barn er pårørende - samtaler i et barneperspektiv

Foreldre

Kommunale tjenester

Spesialisttjenester

Grupper

Gruppelederkurs: Barn i familier med belastninger

Gruppelederkurs: Mestringsgrupper

Barn 8-12 år

Ungdom 13-15 år
Kommune/sammen med VfB

Familieråd

Opplæring som familierådskoordinator

Foreldre og barnFamiliesentra og andre kommunale tjenester

Forebyggende familieintervensjon (FFI)

Praksisorientert opplæring, 7,5 studiepoeng

Foreldre og barnHøyskoler/Masterstudier/ Kompetansesentre

Hvem kan hjelpe Jesper

Bok/film og pedagogisk veiviser

Kurset Du kan hjelpe Jesper!

Foreldre og barn i barnehageBarnehager

Møteplass

Møteplass for ungdom

Ungdom 16 år +Kommuner/VfB