Schultz, Jon-Håkon

Schultz, Jon-Håkon  

Jon-Håkon Schultz er professor i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Han er også forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS). Han har skrevet lærebøker om tilpasset opplæring, vært leder av PP-tjenestens kriseteam i Oslo og har siden år 2000 samarbeidet med Magne Raundalen om klinisk arbeid med elever som har opplevd krig i Uganda og Gaza. Forskningsarbeidet omfatter hvordan traumer påvirker læring samt utforming av krisehåndtering innenfor en pedagogisk kontekst.

KURS: Seksuelle overgrep og vold - forebyggende tiltak

   

Kommende kurs:  

25. aprilOslo Seksuelle overgrep og vold - forebyggende tiltak
26. aprilTrondheim Seksuelle overgrep og vold - forebyggende tiltak
27. aprilTromsø Seksuelle overgrep og vold - forebyggende tiltak