Brukermedvirking – representasjon og deltakelse

OM FOREDRAGET:
Foredraget belyser barn, unge og foreldres situasjon, samt problemforståelse. Forebyggende og løsningsorientert arbeid og tverrfaglig/sektorielt samarbeid.

Temaet tilpasses bestiller.

MÅLGRUPPE:
Ansatte i kommunale tjenester eller spesialisttjenester

FOREDRAGSHOLDER:
Randi Talseth

PRIS:
kr. 4 000,- pr. time
kr. 8 000,- pr. halv dag
kr. 15 000,- pr. hel dag

+ reise, diett og evt. overnatting

 

Bestill: Brukermedvirkning - representasjon og deltakelse
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.