Snakk om det!

Snakk om det!

Pakken består av en film og et hefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog.

 Snakk om det! Stikkord
 Bestill veiledningshefte og film i nettbutikken vår 

Snakk om det! kom til etter en samtale med en ung mann som vokst opp i fosterhjem. Han beskrev hvordan det var for en liten gutt på 8 år og komme til en snill familie, som ville han alt godt. Men, som ikke greide å hjelpe han å sette ord på vanskelige følelser eller kommunisere på en måte som gjorde ham trygg nok til å dele sine tanker og ønsker.

Voksne for Barn har snakket med flere unge som har erfaringer med å bo i fosterhjem. Ungdommene valgte ut tema som de synes det viktig å kunne snakke godt om. Også fosterforeldre har bidratt med sine erfaringer til filmen. 

Pakken består av en film og et hefte. Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre ved å være et utgangspunkt for samtale og dialog. Målgruppa er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre eller fostersøsken. Filmen kan også være nyttig for studenter, saksbehandlere, tilsynsførere m.fl. Veiledningsheftet er skrevet for dere voksne.

Se alle våre publikasjoner

 

Les mer om vårt arbeid med barn i barnevernet