Det vi ikke snakker om

Det vi ikke snakker om

Film om det å ivareta barnets perspektiv. Vi møter en familie som ikke har det så greit hjemme. For alle som kan møte barn som er i en slik situasjon, også foreldre.

Voksne for Barn har i samarbeid med Bravissimo film laget en film om det å ivareta barnets perspektiv. Gjennom filmen møter vi en familie som ikke har det så greit. Det er mye krangling mellom foreldrene i tillegg til at mor for tiden er hjemme fra jobb fordi, som hun selv sier, er sliten. Vi møter mor første gang hos fastlegen. Mor har ingen diagnose, men skal, som vi blir gjort kjent med, utredes i forhold til depresjon. I tillegg til å behandle mor spør også fastlegen om hvordan det er med barna nå som mor er sliten.

Filmen er delt opp i fire episoder. 

 

 Episode 1: Hos Fastlegen

Tittel på sekvensen: Hvordan er det med barna dine? 
 Den første samtalen. 
  
Aktører:    Lise, mor
 Ingjerd Guldal, fastlege
 Tormod Rimehaug, psykolog 

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se videoen? Se den direkte på YouTube. 

 

Episode 2: Foreldrene

Tittel på sekvensen:Ser du barnas perspektiv? 
 Samtale med foreldrene 
  
Aktører: Lise, mor
 Jan, far 
 Anne Helgeland, familieterapeut 
 

Tormod Rimehaug, psykolog

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se filmen? Se den direkte på YouTube. 

 

Episode 3: Samtale med barna

Tittel på sekvensen: Hvordan opplever barna hverdagen 
 Samtale med barn og foreldre sammen 
  
Aktører:Lise, mor 
 Jan, far 
 Marit, datter 
 Mathilde, datter 
 Anne Helgeland, familieterapeut
 Tormod Rimehaug, psykolog 

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file
 

Kan du ikke se filmen? Se den direkte på YouTube 

 

Episode 4: Tilbakemelding til foreldrene

Tittel på sekvensen:Veien videre 
 Oppfølgingssamtalen 
  
Aktører: Lise, mor 
 Jan, far 
 Anne Helgeland, familieterapeut 
 Tormod Rimehaug, psykolog 

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se filmen? Se den direkte på YouTube. 

 

Voksne for Barn tilbyr opplæring i det å gjennomføre en Barneperspektivsamtale. Konseptet er utviklet i Nederland av Karin van Doesum. I Norge er Barneperspektivsamtalen ofte anvendt som en måte å gjennomføre intensjonen i lov om helsepersonell om ivaretakelse av barn som pårørende. Filmen henvender seg i utgangspunktet til alle som kan møte barn i en slik situasjon, også foreldre.

For noen yrkesgrupper vil det kanskje ikke være like aktuelt å snakke med barn, men det å snakke med foreldre om hva de tenker om barna sine all den tid de har de problemene de har kan godt være aktuelt og innenfor det mandat en har. Likens det å henvise til noen som kan hjelpe foreldrene til å snakke med barna sine. For andre vil det kanskje ikke være like aktuelt å snakke med foreldre om problemene deres. Ulike yrkesgrupper vil derfor kunne ha ulikt utbytte av å se de ulike sekvensene.

Se også filmene Hvem kan hjelpe Jesper? og ...Og hvem ser Johanne? , de kan være gode supplementer.

Les mer om vårt arbeid med barn som er pårørende